ตาก-ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ทางทะเบียน บริการประชาชน

ตาก-ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ทางทะเบียน บริการประชาชน

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

           ที่ว่าการอำเภออุ้มผาง ร่วมกับสำนักบริหารการทะเบียนภาค 6 พิษณุโลก สาขาจังหวัดตาก ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ทางทะเบียน บริการประชาชน

             วันที่ 21 กรกฎาคม 2565นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผาง มอบหมายให้ นายรัตนกุล สังขศิลา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ทางทะเบียนร่วมกับ สำนักบริหารการทะเบียนภาค 6 พิษณุโลก สาขาจังหวัดตาก เพื่อให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการทำบัตรประจำตัวประชาชน การรับแจ้งเกิด แจ้งตาย การรับแจ้งย้ายที่อยู่ การจดทะเบียนสมรส การตั้งชื่อสกุล การเปลี่ยนชื่อ การออกเลขบ้านใหม่ การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหย่า การบริการเกี่ยวกับการขอสัญชาติไทย การลงรายการสัญชาติไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่ละมุ้งคี หมู่ 4 ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีผู้มาขอรับบริการทั้งสิ้น 200รายการ ทั้งนี้ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา11.30 น. นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผาง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และได้เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งคี และมอบเงินสมทบทุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนบ้ารแม่ละมุ้งคี

             สำหรับบ้านแม่ละมุ้งคี อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งใหญ่นเรศวร มีเขตติดต่อกับอุทยานแห่งชาตน้ำตกคลองลาน อำเภอคอลลาน จังหวัดกำแพงเพชร ประชาชนร้อยละ 95เป็นพี่น้องชนเผ่าปากะเญอ ที่เดินทางอพยพมาจากอำเภอคลองลาน ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ปลูกข้าวโพด เป็นอาชีพหลัก ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ โรงเรียนในพื้นที่เป็นโรงเรียนของศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) แต่ละศูนย์จะมีครูเพียง 1-2คน ทำหน้าที่สอนเด็กนักเรียน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!