นครสวรรค์-ประชุม on site และZoom Meeting เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี

นครสวรรค์-ประชุม on site และZoom Meeting เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

            อบจ.นครสวรรค์เชิญคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ร่วมประชุม on site และZoom Meeting เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี

                เมื่อเวลา 10:00 น วันที่ 21 กรกฎาคมนี้ ที่ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมและผ่านระบบ Application Zoom Meeting โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายแพทย์วงศ์สวัสดิ์ ตันวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสปสช. เขต 3 นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นายสมชาย ยุกติรัตน์ นายกอบต. หนองปลิง นายธนานนท์ ศรีนนท์ ผู้อำนวยการรพ. สต. บ้านดงเมืองใต้ นายแพทย์พรชัย สัตยาประเสริฐผู้แทนภาคประชาชน นายวิบูลย์ บุญสุวรรณ ผู้แทนภาคประชาชน นายอดิศักดิ์ กองทรง ประธานชมรม อสม.จังหวัดนครสวรรค์ นายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัดอบจ.นครสวรรค์ นางสาวทัศนีย์ โชติกเจริญสุข รักษาการ ผอ.กองสาธารณสุข รศ.ดร.วรรณา ประยุกต์วงศ์ ผู้แทนอนุกรรมการจัดทำร่างแผนฯ

              โดยในการประชุม รศ.ดร.วรรณา ประยุกต์วงศ์ ผู้แทนอนุกรรมการจัดทำร่างแผน ได้นำเสนอร่างแผนต่อคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ของอบจ. นครสวรรค์ เพื่อรายงานถึงวิธีการดำเนินการ ซึ่งมีการประชุมคณะอนุกรรมการ พร้อมทั้งจัดทำร่างแผนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และนำเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ เพื่อขอความเห็นชอบและจะได้นำไปบรรจุเข้าไว้ในแผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป ซึ่งคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ มีมติให้ความเห็นชอบ อนุมัติร่างแผนที่นำเสนอในที่ประชุมวันนี้ ” สำหรับแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ระยะ 5 ปีตั้งแต่ พ.ศ 2566 ถึง 2570 นั้นถือว่ามีความสำคัญ เพราะเป็นแนวในการปฏิบัติของคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ ที่ต้องดำเนินการไปตามแผน โดยในอนาคตอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ รวมทั้งในแผนมีการจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว โดยทางอบจ.จะต้องมีการจัดทำแผนงบประมาณ และบรรจุแผนพัฒนาสุขภาพเข้าไปไว้ในแผนปฏิบัติการของอบจ.นครสวรรค์ด้วย เพื่อเป็นการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนชาวนครสวรรค์ให้มีสุขภาพที่ดีต่อไป” พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ กล่าวในที่สุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!