ร้อยเอ็ด-อำเภอโพธิ์ชัย จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

ร้อยเอ็ด-อำเภอโพธิ์ชัย จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

ข่าว/ภาพ:คมกฤช พวงศรีเคน 

อำเภอโพธิ์ชัย จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565

            วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00น. นายกรกฏ บุญญามิ่ง นายอำเภอโพธิ์ชัย เดิยทางมาเป็นประธานการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยจัดกิจกรรม เข้าวัดทำบุญ ฟังธรรมทุกวันพระ ตามแนวทางพระพุทธศาสนา ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ในพื้นที่ ตำบล หมู่บ้าน เพื่อทำนุบำรุงและสืบสานพระพุทธศาสนาเกิดสังคมคุณธรรม จริยธรรม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสมานฉันท์ ยึดมั่น ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต ที่ วัดสระประทุม บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7,18 ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรีตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกๆแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านตลอดจน นายตุลธร ขามช่วง สจ.โพธิ์ชัย มาให้การต้อนรับ พร้อมรายงานการดำเนินงาน จัดงานบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนายอำเภอโพธิ์ชัย และแขกผู้มาร่วมงาน มีพระครูประทุม สราภิรักษ์ รองเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ชัย เจ้าอาวุธวัดสระแระทุม แระธานฝ่ายสงฆ์ รับมอบเทียนพรรษาตามโครงการ นายกรกฏ บุญญามิ่ง นายอำเภอโพธิ์ชัย นายตุลธร ขามช่วง สจ.โพธิ์ชัย และพระครูประทุม สราภิรักษ์ รองเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ชัย เจ้าอาวาสวัดสระประทุม ยังได่กล่าวเชิญชวน พ่อ แม่พี่น้องทุกๆท่านมาร่วมกิจกรรมในงานครั้งนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!