ร้อยเอ็ด-เครือข่ายป.ป.ช.ร้อยเอ็ดลงพื้นที่ป้องปรามการทุจริตอำเภอเมืองสรวง

ร้อยเอ็ด-เครือข่ายป.ป.ช.ร้อยเอ็ดลงพื้นที่ป้องปรามการทุจริตอำเภอเมืองสรวง

ข่าว/ภาพ:คมกฤช พวงศรีเคน 

เครือข่ายป.ป.ช.ร้อยเอ็ดลงพื้นที่ป้องปรามการทุจริตอำเภอเมืองสรวง

            เมื่อวันนี้ 20 ก.ค 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ณ กรรมการเครือข่ายป.ป.ช.ภาคประชาสังคม ภาคอีสาน จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย นายยงพันธ์ พันธ์ดงยาง รองประธานฯ อ.สุดใจ สุทธิรันดร์ สายอำเภอเมืองสรวง ได้ลงพื้นที่ พบปะ พี่น้อง ผู้นำ และแกนนำ ป.ป.ช.ภาคประชาชน อำเภอเมืองสรวง เพื่อติดตามภารกิจสมาชิกฯประกอบด้วย ผู้นำต้นแบบฯและแกนนำชุมชนต้นแบบฯที่ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมาแล้วเมื่อเม.ย,พ.ค.65ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในพื้นที่อำเมืองสรวง หลังจากการบันทึกข้อมูลแล้ว ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งน้ำสาธารณะ ที่มีปัญหาดินคูสระ ที่ หนองแต้ หมู่ 5 โดย ผู้ใหญ่บุญศรี กันมา นางต้อย จันนา นางอรุณ บุญเลิศลพ ผู้นำ ป.ป.ช. ภาคประชาชน อำเภอเมืองสรวงนำลงพื้นที่ ซึ่งพบว่า คูดินริมฝั่งหนองมีระดับที่สูงมากกินพื้นที่มากเกินไปแต่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ ชุมชนจึงอยากย้ายดินออกบางส่วน เพื่อสะดวกในการใช้ประโยชน์ แต่ไม่ได้รับการอนุญาตจากทางภาครัฐ จึงบันทึกข้อมูลและภาพถ่ายไว้เพื่อเสนอท่านประธานเครือข่ายฯ เพื่อนำปัญหานี้เสนอต่อผู้มีอำนาจในระดับสูงต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!