นครสวรรค์-อบจ.ติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีให้บุคลากร

นครสวรรค์-อบจ.ติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีให้บุคลากร

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

             อบจ.ติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีให้บุคลากร จัดอบรมคอมพิวเตอร์ การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google site สำหรับการปฏิบัติงาน

                เมื่อเวลา 9:00 น วันที่ 21 กรกฎาคมนี้ ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 อาคาร 15 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการเปิดอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณพ.ศ. 25565 หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างหัวข้อการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google site สำหรับการปฏิบัติงาน” โดยมี สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัดอบจ.นครสวรรค์ กล่าวรายงาน ในการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการสร้างเว็บไซต์ ด้วยเครื่องมือฟรีออนไลน์จาก Google site โดยการเชื่อมโยงเนื้อหาจากแหล่งต่างๆในรูปแบบไฟล์ เสียง วีดีโอ เพื่อต่อยอดและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร โดยมีวิทยากรบรรยายและควบคุมการฝึกปฏิบัติคือ นายเอกวิทย์ สิทธิวะและนางสาววรชนันท์ ชูทอง อาจารย์สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โดยในการอบรมจะมีการฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อเรื่องต่างๆดังนี้คือ
1. เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ การตั้งชื่อเว็บไซต์ เลือก layout เลือกภาพพื้นหลัง ธีม
2. การอัพเดทและปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ในรูปแบบของคุณ การเพิ่มเนื้อหาไปยังเว็บไซต์ แก้ไขข้อความ แก้ไขรูปภาพ เพิ่ม Banner Logo เพิ่มเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่น ย้ายและปรับขนาดเนื้อหา
ส่วนภาคบ่าย เป็นการเรียนรู้ในเรื่อง การแชร์และการร่วมทำงานร่วมกันในไซต์ การแสดงตัวอย่างและเผยแพร่เว็บไซต์ การเปลี่ยน URL ของเว็บไซต์ การจดชื่อโดเมนเนม ยกเลิกการเผยแพร่เว็บไซต์และการค้นหาในเว็บไซต์ ” การเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้ ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพราะในโลกอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปฏิบัติงาน ด้วยการใช้ AI และจะมีเทคโนโลยีอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาอีก เราจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัว เรียนรู้ให้ทันกับยุคสมัยและเหตุการณ์ เพื่อความสะดวก ความคล่องตัวและพัฒนางานให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น” พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ กล่าวในที่สุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!