อุทัยธานี-ทหารจัดกิจกรรมปลูกฝังรักชาติศาสตร์กษัตริย์

อุทัยธานี-ทหารจัดกิจกรรมปลูกฝังรักชาติศาสตร์กษัตริย์

ภาพ/ข่าว:วราภรณ์ หนูกลัด

           ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 4 จัดกำลังชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (กองพันประจำอำเภอ) เข้าพื้นที่รับผิดชอบในพื้นที่ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับคณะครู ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสตร์กษัตริย์ , และแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคกับยากไร้ พร้อมทั้งนำรถของหน่วยขนาด 6,000 ลิตร แจกจ่ายน้ำตามโครงการ “ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ” อีกด้วย ที่จังหวัดอุทัยธานี พันโท นนธวัช ฉ่ำแฉล้ม ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 4 จัด กำลังชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (กองพันประจำอำเภอ) เข้าพื้นที่รับผิดชอบในพื้นที่ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี หนอง โดยกิจกรรมหน้าเสาธง ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสตร์กษัตริย์ โดยร่วมกับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเขากวางทอง ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง กิตจกรรมประกอบด้วย การจัดระเบียบแถว ให้ความรู้หน้าเสาธง 5 นาที ปลูกฝังอุดมการณ์การความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งร่วมกันร้องเพลิงชาติเคารพธงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
และ ร่วมกับผู้นำชุมชน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับ นาย สวอง กันยายน บ้านเลขที่ 89 / 10 หมูที่ 5 ตำบลเขากวางทอง ซึ่งเป็นราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และในวันเดียวนี้ ได้นำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร ไปแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรในพื้นที่ขาดแคลนและห่างไกลแหล่งน้ำประปาในพื้นที่ หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 12 ในพื้นที่ตำบลเดียวกัน จำนวน18,000 ลิตร เนื่องจากในพื้นที่การประปายังเข้าไม่ถึง ทำให้ประชาชนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี จะมีสภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ตามโครงการ “ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!