ยุทธพล เดินสายผนึกกำลัง อส.ทล. ยกชะอำ เมืองท่องเที่ยว

 ยุทธพล เดินสายผนึกกำลัง อส.ทล. ยกชะอำ เมืองท่องเที่ยว

ภาพ/ข่าว:สุรพล นาคนคร

             ยุทธพล เดินสายผนึกกำลัง อส.ทล. ยกชะอำ เมืองท่องเที่ยวแบบอย่างด้านการรักษาและอนุรักษ์ท้องทะเลและชายฝั่ง

               วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ห้องประชุมอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี​ ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่อำเภอชะอำ ได้มอบนโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้แก่อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล หรือ อส.ทล. กว่า 200 คน พร้อมร่วมพูดคุย รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนทั่วไป และ อส.ทล.

                ดร.ยุทธพลฯ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ได้ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มาโดยตลอด ซึ่งจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเลของประเทศไทยมีทั้งสิ้น 24 จังหวัด โดยเฉพาะอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความสวยงามและอุดมไปด้วยทรัพยากรทางทะเลและใช้ฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ได้เร่งรัดดำเนินการด้านการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะการจัดการและการป้องกันขยะทะเล ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถลดอันดับประเทศไทย จากประเทศที่ปล่อยขยะทะเลมากที่สุดอันดับ 6 ของโลก ลดลงมาที่อันดับที่ 10 ซึ่ง กระทรวงฯ ก็ยังคงเดินหน้าผลักดันการแก้ปัญหาขยะทะเลอย่างต่อเนื่องในการทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้น จะอาศัยแต่เพียงภาครัฐ คงไม่สามารถกระทำได้ หรือหากกระทำได้ คงต้องใช้ระยะเวลานาน ดังนั้นหัวใจหลักในการทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ก็คือ การสร้างความร่วมมือระหว่าง รัฐ เอกชน และ ประชาชน ซึ่งก็คือ พี่น้อง เครือข่าย อส.ทล. ทั้ง 24 จังหวัดชายฝั่งทั่วประเทศ จึงขอฝากย้ำการทำงานให้แก่ อส.ทล.ทุกคน ซึ่งมีเป้าหมายในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและร่วมรักษาท้องทะเล และขอชมเชย เครือข่าย อส.ทล.ทุกท่าน ซึ่งเป็นผู้มีจิตอาสา มีใจรักทรัพยากรธรรมชาติ รักท้องถิ่นอาศัย การเป็นอาสาสมัครนั้นไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครด้านไหนเกิดจากการทำด้วยใจที่ไม่ได้หวังผลประโยชน์ตอบแทน ถือว่าเป็นผู้มีหัวใจของนักอนุรักษ์ อย่างแท้จริง พร้อมทั้งขอฝาก อส.ทล.ทุกท่านส่งต่อแนวคิดด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้กับลูกหลานและเยาวชน ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!