ปทุมธานี-วัดพระธรรมกายเชื่อมสัมพันธ์ชาวพุทธถวายเทียนพรรษา43วัดในประเทศกัมพูชา

  ปทุมธานี-วัดพระธรรมกายเชื่อมสัมพันธ์ชาวพุทธถวายเทียนพรรษา43วัดในประเทศกัมพูชา

ภาพ/ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ

                  วัดพระธรรมกายเชื่อมสัมพันธ์ชาวพุทธถวายเทียนพรรษา43วัดในประเทศกัมพูชา

             วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้เปิดเผยว่า วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี และมูลนิธิธรรมกาย พร้อมด้วยคณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชนจังหวัดสระแก้วและจันทบุรี ศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าป่า ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่วัด 43 วัดในจังหวัดไพลิน ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา โดยมีพระรัตนมุนี (เอีย สุพร) เจ้าคณะจังหวัดไพลิน (มหานิกาย) เจ้าอาวาสวัดโพธิมาราม เป็นประธานสงฆ์ ท่านนวย โคลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดไพลิน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส คุณหญิงสม เฮียง ประธานหอการค้าไพลิน รองประธานประธานหอการค้าไพลินกล่าวให้การต้อนรับ ท่านกลางบรรยากาศที่เรียบง่าย ศักดิ์สิทธิ์ และน่าปลื้มปีติใจ ทั้งนี้มีพุทธศาสนิกชน ให้ความสนใจเดินมาร่วมงานกันกว่า 700 ท่าน

              ด้านพระวิเทศธรรมาภรณ์ (บัณฑิต วรปญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี และประธานมูลนิธิธรรมกาย กล่าวว่า โครงการนี้เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจกันของชาวพุทธ 2 แผ่นดินคือประเทศกัมพูชาและประเทศไทยเพื่อเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวพุทธเถรวาท เป็นการฟื้นฟูรักษาพุทธประเพณีอันดีงามในการสร้างทานกุศลตามพุทธโอวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วน พระมหามิญช์ พุทฺธิวฑฺโฒ ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมนครวัด ผู้ดำเนินการประสานงาน จัดงานพิธีในครั้งนี้ กล่าวว่า งานนี้จะสำเร็จลงไม่ได้เลยหากไม่มีความช่วยเหลือจากทุกฝ่าย ขออนุโมทนา และขอบพระคุณคณะสงฆ์ ทีมงานอุบาสกอุบาสิกา ทั้งชาวไทย ชาวต่างประเทศ และรายการพระไตรปิฎกยามเช้า ที่ร่วมบุญมาสนับสนุน จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความปลื้มปีติใจ.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!