กาญจนบุรี-สาธารณสุขจังหวัดกาญจน์ส่งตัวแทนเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ หลายรายการ

กาญจนบุรี-สาธารณสุขจังหวัดกาญจน์ส่งตัวแทนเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ หลายรายการ

ภาพ/ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

สาธารณสุขจังหวัดกาญจน์ส่งตัวแทนเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ หลายรายการ

                วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ. ที่ห้องประชุมมะลิวัลย์ ชั้น 1 อาคารสุรพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติและร่วมเป็นเกียรติในเวทีวิชาการเสริมพลังการพัฒนาแกนนำสุขภาพ ผ่านระบบ Zoom Meeting จากห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ดังนี้ 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพระดับเขต 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับเขต 3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!