นายกเมืองหัวหินและคณะฝ่ายบริหารเปิดงาน”ตลาดริมเล แอ๊ต หัวหิน ภาค 2″

นายกเมืองหัวหินและคณะฝ่ายบริหารเปิดงาน”ตลาดริมเล แอ๊ต หัวหิน ภาค 2″

ภาพ/ข่าว:ชำนาญ พึ่งเจาะ

นายกเมืองหัวหินและคณะฝ่ายบริหารเปิดงาน”ตลาดริมเล แอ๊ต หัวหิน ภาค 2″

               เวลา 18.00 น.วันที่ 20 กรกฏาคม 65 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน”ตลาดริมเล แอ๊ต หัวหิน ภาค 2″
โดยมี น.ส.ไพลิน กองพันธ์ น.ส.บุษบา โชคสุชาติ รองนายกฯ นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลฯ นายกิตติ เฟื่องฟู เลขานุการ นายชีพ สุกสี นายสายันต์ มีผล ส.ท.เขต 3 น.ส.นงลักษณ์ ผดุงทศ ส.ท.เขต 3 นายอมร พัฒน์ทอง รองประธานสภาฯ และคณะที่ปรึกษาร่วมเปิด

                 ซึ่งในงานนี้ก็ได้นำเอาดนตรีจากหมวดกองดุริยางค์ จาก มทบ.15 เพชรบุรี มาบรรเลงเพลงเก่าๆ ขับกล่อมให้กับผู้คนที่มาในสวนหลวง ฯ พร้อมนำร้านค้าอาหารไทยของเมืองหัวหิน 80 ร้านมาให้บริการแก่ผู้คนนายนพพรฯ กล่าวว่า วันนี้คืนนี้ขอต้อนรับชาวเมืองหัวหิน และ นักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างชาติ เนื่องจาก”ตลาดริมเลฯ” แห่งนี้ปิดมา 2 ปีเศษ บัดนี้ถึงเวลาที่จะต้องเปิดให้บริการทางด้านอาหาร ดนตรี เพื่อความสุขให้กับทุกคน ตลาดฯ นี้จะเปิดในวันศุกร์-เสาร์ อาทิตย์ละ 2 คืนตั้งแต่เวลา 18.00-20.00 น. เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อใครมาเยือนเมืองหัวหินในวันเวลาดังกล่าวแล้วขอให้มาเยือน ณ ที่แห่งนี้ที่เทศบาลเมืองหัวหิน จัดเอาไว้ให้กับอาคันตุกะ ครับ.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!