บุรีรัมย์-จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์เรียนรู้หนองขุนพรม ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง

บุรีรัมย์-จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์เรียนรู้หนองขุนพรม ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

           นายอำเภอคูเมือง นำจิตอาสาอำเภอคูเมืองน้อมใจภักดิ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์เรียนรู้หนองขุนพรม ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

             เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายสมภพ มุกดาสนิท นายอำเภอคูเมือง เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาศูนย์เรียนรู้หนองขุนพรม ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานอำเภอคูเมือง ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และพสกนิกรชาวอำเภอคูเมืองเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้ายู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

              นายสมภพ มุกดาสนิท นายอำเภอคูเมือง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้ายู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อความสมัครสมาน สามัคคีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ให้การร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พัฒนาชุมชนในพื้นที่ ในด้านต่างๆ อย่างไม่หวังสิ่งตอบแทน กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการปล่อยปลากินพืช ลงในหนองขุนพรม เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีน สำหรับชาวบ้านหนองขุนพรมและชุมชน การปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 รอบหนองขุนพรม เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และสร้างระบบนิเวศให้แก่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือของทุกคนในชุมชนอันที่จะเป็นการนำไปสู่พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!