พ่อเมืองอุบลฯ นำส่วนราชการ ผู้นำชุมชน นร. และชาวบ้านท่าไห “ดำนา ข้าวแสงแรก อุบลราชธานี”

 พ่อเมืองอุบลฯ นำส่วนราชการ ผู้นำชุมชน นร. และชาวบ้านท่าไห “ดำนา ข้าวแสงแรก อุบลราชธานี”

 ทีมข่าวเฉพาะกิจ / ข่าว.

                     พ่อเมืองอุบลฯ นำส่วนราชการ ผู้นำชุมชน นร. และชาวบ้านท่าไห “ดำนา ข้าวแสงแรก อุบลราชธานี”

             วันนี้ ( 20 ก.ค.65) นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชานี พร้อมด้วยนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชานี นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชานี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชานี นายอำเภอเขื่องใน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และชาวบ้านท่าไห จังหวัดอุบลราชานี ร่วมดำนาข้าวแสงแรก ณ แปลงนาบ้านท่าไห ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชานี

          ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชานี กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานี มีความโดดเด่นในหลากหลายด้าน โดยได้ประกาศตัวเป็น ” เมือง 4 แสง” ประกอบด้วย แสงที่หนึ่ง คือ “แสงแรก” แสงตะวันขึ้นก่อนใครในสยามที่ผาชนะได และเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ชุมชน “แสงแรก” ได้แก่ ผ้าแสงแรก ปลาแสงแรก กล้วยแสงแรก เม็ดมะม่วงหิมพานต์แสงแรก ทุเรียนแสงแรก และข้าวแสงแรก แสงที่สอง คือ “แสงเทียน” งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก แสงที่สาม คือ “แสงธรรม” อุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่มีจำนวนวัดมากที่สุด เป็นอันดับ 2 ของประเทศ และมีพระอริยสงฆ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ เป็นจำนวนมาก ได้แก่ หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น หลวงปู่ขาว หลวงปู่ชา สุภัทฺรโท และแสงที่สี่คือ “แสงโซล่าเซลล์” โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ เขื่อนสิรินธร ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

             จากการแนะนำข้าวแสงแรกของ คุณหญิงพรรณทอง มณีศิลป์ บริษัทข้าวแม่ จำกัด พบว่ากว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพต้องใช้ความพยายามและองค์ความรู้เป็นอย่างมาก ทำให้ ข้าวแสงแรกเป็นข้าวหอมแดง ที่มีคุณประโยชน์ด้านโภชนาการเหนือกว่าข้าวทั่วไป โดยมีดัชนีน้ำตาลต่ำช่วยขจัดอนุมูลอิสระออกจากร่างกาย ช่วยลดอัตราการเกิดของมะเร็ง ลดอัตราความเสี่ยงของโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือด โรคหัวใจ โรคความจำเสื่อม ไขข้ออักเสบ และชะลอวัย โดยจังหวัดอุบลราชธานี จะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพสูงแบบ ข้าวแสงแรกพร้อมส่งเสริมให้เป็นที่รู้จัก เพิ่มมูลค่า กระจายรายได้สู่พี่น้องประชาชน อย่างยั่งยืนสืบไป.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!