อุบลราชธานี-สภ.ห้วยขะยุง จัดกิจกรรม “พบหมอยามแลง” โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน

อุบลราชธานี-สภ.ห้วยขะยุง จัดกิจกรรม “พบหมอยามแลง” โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวเฉพาะกิจ

สภ.ห้วยขะยุง จัดกิจกรรม “พบหมอยามแลง” โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน

              วันนี้ ( 20 ก.ค.65 ) พ.ต.อ.บุรภัช บุรีภักดี ผกก.สภ.ห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า เมื่อคืนนี้ (19 กรกฎาคม 2565) เวลา 19.00 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน สภ.ห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนฯ สภ.ห้วยขะยุง ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.บุรภัช บุรีภักดี ผกก.สภ.ห้วยขะยุง และ พ.ต.ท.ปัญญา ศรีวิสัย สวป.ฯ พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน สภ.ห้วยขะยุง จัดกิจกรรม “พบหมอยามแลง” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ระบบการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx.) โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุข(เฉพาะทางเกี่ยวกับยาเสพติด) จาก รพ.สต.ราษฎร์สำราญ มาเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการยาเสพติดและดูแลสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้นำชุมชน คณะกรรมการคุ้ม และผู้เข้าร่วมบำบัดตามโครงการฯ พร้อมทั้งได้ประชุมชี้เเจงรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและปัญหาต่างๆ จากคณะกรรมการคุ้ม เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทที่เป็นรูปธรรมของชุมชน เช่น การสร้างระบบภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ , การยอมรับและให้โอกาสแก่ผู้บำบัด , การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ชุมชน , เพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง อบอุ่นและปลอดภัย มีความเชื่อมั่นกับแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งต่อความยั่งยืน
พร้อมนี้ ได้ดำเนินการตรวจปัสสาวะจากผู้เข้าร่วมบำบัดตามแผนปฏิบัติงาน โดยมีคณะกรรมการคุ้มเป็นสักขีพยานและรับรองบุคคล ซึ่งผู้เข้ารับการบำบัดได้ยินยอมและพร้อมใจปฏิบัติตามมติของชุมชน และผลการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผลสัมฤทธิ์เป็นที่พึงพอใจแก่คณะกรรมการฯ และในโอกาสนี้ ผกก.สภ.ห้วยขะยุงได้มอบทุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้ารับการบำบัด(กิจกรรมน้ำทิพย์ชะโลมใจ)ให้แก่ผู้บำบัดที่มีความตั้งใจ เข้มแข็งในการปฏิบัติตามนโยบายและภารกิจเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามโครงการฯ อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!