อุบลฯ เปิดกิจกรรม ให้นักท่องเที่ยว ชม“เทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน” 19ก.ค.-31ก.ค.65

อุบลฯ เปิดกิจกรรม ให้นักท่องเที่ยว ชม“เทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน” 19ก.ค.-31ก.ค.65

 ทีมข่าวเฉพาะกิจ / ข่าว.

อุบลฯ เปิดกิจกรรม ให้นักท่องเที่ยว ชม“เทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน” 19ก.ค.-31ก.ค.65

                เมื่อวันที่ 19 ก.ค.65 ณ วัดพระธาตุหนองบัว อำเภอเมืองอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน” โดยเป็นห้วงที่ 3 ของกิจกรรมต่อเนื่องการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี “121 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” ประจำปี 2565 โดยมีนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมมหาดไทยจังหวัดอุบลราชานี นายสมเพชร สร้อยสระคู นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชานี นายสมเจตน์ เต็งมงคล ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ วัดพระธาตุหนองบัว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรม “ท่องธรรมในเทียน ยลเทียนในสวน” มีการจัดแสดงต้นเทียนประเภทแกะสลัก ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนโบราณ ที่ได้รับรางวัลจากประกวดต้นเทียนพรรษาในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 จำนวน 7 ต้น คือ ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ประกอบด้วย วัดพระธาตุหนองบัว (ขนาดใหญ่) วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ (ขนาดกลาง) อำเภอกันทรารมย์ (ขนาดกลาง) ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ประกอบด้วย วัดใต้ท่า (ขนาดกลาง) วัดสารพัฒนึก (ขนาดเล็ก) ต้นเทียนประเภทเทียนโบราณ ประกอบด้วย อำเภอสว่างวีระวงศ์ (ขนาดใหญ่) อำเภอทุ่งศรีอุดม (ขนาดใหญ่) กิจกรรม “ทำเทียนทำบุญ” มีการสาธิตทำขันหมากเบ็ง การจุ่มดอกผึ้งถวายพระธาตุและกิจกรรมบูชาพระธาตุ กิจกรรม “ตลาดแลง เมืองอุบล” มีการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มแบบพื้นบ้าน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และการแสดงศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ – เสาร์ กิจกรรมการแสดงดนตรี ในวันที่ 19 , 22 , 23 , 29 และ 30 กรกฎาคม 2565 และกิจกรรม “ธรรมะนาฏกรรมประกอบแสงเสียง ชุด บุญฑริกา – มารุต

                  การจัดกิจกรรม “เทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน”ประจำปี 2565 โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ร่วมบูรณาการขับเคลื่อน จัดกิจกรรม ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำต้นเทียนที่ได้รับรางวัลการประกวดต้นเทียนพรรษามาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงการจัดงาน ซึ่งนับเป็นกิจกรรมอันหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวตามแหล่งต่างๆที่สวยงามภายในจังหวัดอุบลราชธานี ทำให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!