ราชบุรี-อบต.คลองข่อยเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปัญหายาเสพติด

ราชบุรี-อบต.คลองข่อยเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปัญหายาเสพติด

ภาพ/ข่าว:ประทีป อยู่แช่ม 

               อบต.คลองข่อยเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนและการเล่นกีฬาฟุตซอลเพื่อสุขภาพให้กับเยาวชนในตำบลคลองข่อย

              ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย ได้มีการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนและการเล่นกีฬาฟุตซอลเพื่อสุขภาพให้กับเยาวชนในตำบลคลองข่อย โดยมีนายสุรชัย ทักษะปิยบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อยเป็นประธานเปิดโครงการ มีนายพงศ์พิชิต สิทธิเสรี นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปัญหา ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน (และให้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นกีฬาฟุตซอลเพื่อสุขภาพ(ละป้องกัน ปัญหายาเสพติด ในกลุ่มเยาวชนตำบลคลองข่อยประจำปี 2565 กีฬาฟุตซอล เป็นกีฬาที่ช่วยฝึกฝนให้ผู้เล่นมีไหวพริบที่ชาญฉลาตุ(และแก้ปัญหาอย่าง ฉับพลันได้ดี ช่วยทำให้ระบบต่างๆ ภายในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น)เช่น ระบบ กล้ามเนื้อ ระบบการหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น เพราะเป็นกิจกรรมที่รวมการ เคลื่อนไหวทุกส่วนของร่างกาย/ฟุตซอลเป็นกีฬาที่มีกฎ กติกา/จะช่วยสอนให้ผู้เล่นรู้จักความ ยุติธรรม มีระเบียบวินัย และส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี การอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเยาวชนจากโรงเรียนวัดมณีโซติ และโรงเรียน วัดจอมปราสาทโดยจัดอบรมไปจนถึงวันที่ 5 กันยายน 2565 และได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ความรู้ และหักษะด้านการเล่นกีฬาฟุต ซอล(เป็นผู้ฝึกสอนการเล่นพุตชอลให้กับเยาวชน จำนวน 2 ท่าน
สำหรับงบประมาณในการจัดกิจกรรมนั้นกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ได้ให้การ สนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมครั้งนี้ นอนจากนี้ทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โพธาราม ยังได้ให้ความรู้ของพิษภัยยาเสพติด ให้กับเด็กๆและเยาวชนอีกด้วย

             นายสุรชัย ทักษะปิยบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อยกล่าวว่าโครงการในครั้งนี้ มีประโยชน์มากและได้เห็นถึงความพร้อมของทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมือกันจัดโครงการ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน จะเข้าใจถึงโทษภัยของยาเสพติด ห่างไกลจากยาเสพติดทุกประเภท มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำความรู้และเทคนิคการเล่นกีฬาฟุตซอลที่ได้จากการฝึกอบรมไปต่อยอดได้ หรือนำไปใช้ประโยน์เพื่อพัฒนาตนเอง เป็นคนดีของสังคมต่อไปในอนาคตกระผม ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมพิธีเปิดโครงการในวันนี้ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้จัดโครงการทุกท่าน ที่ได้จัดโครงการอบรมในครั้งนี้ขึ้น ขอให้การจัดการฝึกอบรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!