กาญจนบุรี-ร่วมประชุมหารือกรณีการป้องกันช้างป่า และการศึกษาการเลี้ยงผึ้งกล่อง

กาญจนบุรี-ร่วมประชุมหารือกรณีการป้องกันช้างป่า และการศึกษาการเลี้ยงผึ้งกล่อง

ภาพ/ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

              ร่วมประชุมหารือกรณีการป้องกันช้างป่า และการศึกษาการเลี้ยงผึ้งกล่อง เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน

              วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิกานายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นายเชิงชาญ พึ่งเจียม นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ นางละออ ภูประดิษฐ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.ช่องสะเดา สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมหารือการดำเนินงาน เรื่องการแก้ไขปัญหาช้างป่าและผลกระทบของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตำบลช่องสะเดาผืนป่าภาคตะวันตก แนวทางการสร้างแหล่งอาหารสัตว์ การศึกษาดูงานของกลุ่มเลี้ยงผึ้งกล่องเพื่อการศึกษาเรียนรู้ ด้านการป้องกัน การวัดระบบนิเวศ การสร้างรายได้ให้กับประชาชน
ติดตามโครงการปล่อยวัวแดงคืนสู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 5 ณ อาคารรัฐสภา 1111 ถนนสามเสน แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!