ประจวบคีรีขันธ์ – ชาวหัวหินเห็นชอบก่อสร้าง ‘Sky Walk Tower’ เขาหินเหล็กไฟ

ประจวบคีรีขันธ์ – ชาวหัวหินเห็นชอบก่อสร้าง ‘Sky Walk Tower’ เขาหินเหล็กไฟ

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. ที่โรงแรมโกลเด้นซี อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ของเทศบาล และนโยบายของรัฐบาล มี คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหัวหิน สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนกองงานทุกกองงาน ประธาน รองประธาน และคณะกรรมการชุมชนทั้งหมดในเขตเทศบาลกว่า 300 คน ร่วมในพิธี ทั้งนี้นายนพพรได้มอบบัตรประจำตัวประธานชุมชน รองประธานชุมชน และคณะกรรมการทุกชุมชน หลังมีการเลือกตั้งใหม่ช่วงเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา พร้อมประชุมชี้แจง บทบาทหน้าที่ของประธานชุมชน รองประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชน ในการช่วยดูแลประชาชนแต่ละชุมชน เนื่องจากเทศบาลเมืองหัวหินเป็นเมืองที่มีประซากรจำนวนมาก อีกทั้งยังมีประชากรแฝงที่เข้ามาประกอบอาชีพจำนวนไม่น้อย ทำให้การดูแลอาจจะไม่ทั่วถึง จึงให้ช่วยเป็นตัวแทนในการประสานงานเรื่องต่างๆ ระหว่างเทศบาลกับประชาชนทั้ง 40 ชุมชน ตามวิสัยทัศน์ “หัวหินเมืองแห่งความสุข”

                พร้อมกันนี้นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ได้ขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการชุมชนทั้งหมด กับโครงการ ‘Sky Walk Tower’ บนเขาหินเหล็กไฟ ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมีคณะกรรมการแต่ละชุมชนผลัดขึ้นแสดงความคิดเห็น ซึ่งทั้งหมดมีมติเห็นชอบด้วยกับโครงการดังกล่าว ดังนั้นเทศบาลเมืองหัวหินจะผลักดันและส่งเรื่องให้กับกรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการออกแบบต่อไป สำหรับแนวความคิดสร้าง “หอชมเมืองลอยฟ้า” หรือ ‘Hua Hin Sky walk Tower’ บนเขาหินเหล็กไฟ จุดชมวิวแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองหัวหินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่แนวคิดเมืองอัจฉริยะ (Smart city) โดยเบื้องต้นเทศบาลได้ให้ทางกองช่างออกแบบลักษณะมีหอคอยสูงเพื่อเห็นทิวทัศน์ทั่วเมืองหัวหินได้ 360 องศา พร้อมทางเดินโดยรอบเขาเป็นแบบกระจกใสเหมือนต่างประเทศ มีโลโก้ขนาดใหญ่คำว่า “Hua Hin” เป็นสัญลักษณ์ให้เห็นเด่นชัดแต่ไกล ซึ่งหลังจากศึกษาผ่านความเห็นชอบจากทุกฝ่ายแล้วก็จะของบประมาณไปทางส่วนกลางดำเนินการต่อไป.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!