ลพบุรี-ทหารรบพิเศษองค์กรปกครองท้องถิ่นฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลพบุรี-ทหารรบพิเศษองค์กรปกครองท้องถิ่นฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภาพ/ข่าว:กฤษณ์ สนใจ 

              กรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝึกอบรมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ 2565

                 กรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์ พลร่มป่าหวาย จ.ลพบุรี จัดกำลังพล ชุดปฏิบัติการพลเรือน ขุนอาสา 524 จาก กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 1 (รพศ.1 พัน.2) ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าตาล เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลป่าตาล กรมการปกครอง และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าตาล เข้าร่วมการฝึกอบรมตามโครงการ เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี ซึ่งประกอบด้วย การฝึกอบรมทฤษฎี เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การใช้แก๊สหุงต้ม และการใช้ถังดับเพลิง การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ เรื่องการฝึกปฏิบัติการดับเพลิงจากแก๊สหุงต้ม และน้ำมัน การใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิง การผจญภัยเพลิง และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ ซักซ้อมเสริมทักษะให้กับกำลังพลของหน่วย ในการปฏิบัติงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ ในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเหมาะสม ทันเหตุการณ์ เพื่อลดความสูญเสียในทุกรูปแบบให้กับประชาชน หากเกิดสถานการณ์จริงในพื้นที่ ตามนโยบายของกองทัพบก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!