นครสวรรค์-อธิการบดีแถลงกิจกรรม งานฉลองครบรอบ 100 ปี ม.ราชภัฎนครสวรรค์

นครสวรรค์-อธิการบดีแถลงกิจกรรม งานฉลองครบรอบ 100 ปี ม.ราชภัฎนครสวรรค์

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

            อธิการบดีแถลงกิจกรรม งานฉลองครบรอบ 100 ปี ม.ราชภัฎนครสวรรค์ มีประชุมวิชาการ ประติมากรรม 9 ดนตรี 9 กวี ประกวดดนตรี กีฬา แข่งอังกฤษ-จีน

                เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 กรกฎาคมนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการแถลงข่าว เฉลิมฉลอง ครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ” 1 ศตวรรษ ” อภิวัฒน์การเรียนรู้สังคมท้องถิ่นไทย ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม2565 โดยมี สิบเอกคิมหันต์ ตลับนาค ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย คณะบดี คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง สื่อมวลชนทุกแขนง สมาคมศิษย์เก่า ม.ราชภัฎ ร่วมแถลงข่าว ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องต่างๆตลอดเดือนสิงหาคม กิจกรรมที่จัด ได้แก่ การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICRU ครั้งที่ 3 / กิจกรรมตักบาตร (สมาคมศิษย์เก่า), กิจกรรมบูรพคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์(สมาคมศิษย์เก่า) /กิจกรรมปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมสัญลักษณ์ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ /กิจกรรม 9 ดนตรี 9 กวี 9 งานศิลป์ ชุด 100 ปี / กิจกรรมการประกวดดนตรีเยาวชนแห่งประเทศไทย “นครสวรรค์มิวสิค อะวอร์ด ครั้งที่ 1”/ มหกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด ฉลองครบรอบ 100 ปี /การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา และ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ/ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ,กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะด้านวิชาการ “การผลิตและพัฒนาครู”/ กิจกรรม“แฟชั่นดีไซน์ 100 ใจ รักษ์ไทย รักษ์โลก”

            นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี/ Beer Game (สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม /การออกแบบอุปกรณ์สู้ภัยโควิด โดยใช้โปรแกรม Solid Works/ การแข่งรถพลังงานไฟฟ้าหรือร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์/ กิจกรรมโครงการเสวนาวิชาการ BCG กับการพัฒนาสังคม เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี/ การประกวดดนตรีลูกทุ่ง / กิจกรรมการแข่งขันหมากรุกไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / กิจกรรมการแข่งขันด้านทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน (NSRU English & Chinese 2022 /กิจกรรมตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (NSRU English Quiz)

              มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2465 มีชื่อเดิมว่า” โรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม ประจำมณฑลนครสวรรค์” ต่อมาในปี 2475 ได้มีการยุบไปรวมกับโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในปี 2477 ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียน” โรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม” ต่อมาในปี 2498 ได้จัดตั้งเป็น” โรงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์” จนถึงปี พ.ศ 2511 จัดตั้งเป็นวิทยาลัยครูนครสวรรค์ และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานนามว่า”ราชภัฎ” จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และได้รับการยกฐานะเป็น สถาบันราชภัฎนครสวรรค์ ซึ่งมีการเปิดสอนจนถึงระดับปริญญาโทและท้ายที่สุด ในวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ได้ยกฐานะจากสถาบันการศึกษาเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์” ขึ้นและเปิดสอนถึงปริญญาเอก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!