ประจวบ อบต.อ่าวน้อย ร่วมเทศบาลจัดทอดผ้าป่าขยะปลูกจิตสำนึกประชาชน

ประจวบ อบต.อ่าวน้อย ร่วมเทศบาลจัดทอดผ้าป่าขยะปลูกจิตสำนึกประชาชน

ภาพ/ข่าว:ณัฐพัชญ์ วงษ์ประเสริฐ 

           ประจวบ อบต.อ่าวน้อย ร่วมเทศบาลจัดทอดผ้าป่าขยะปลูกจิตสำนึกประชาชนรู้จักวิธีกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ลดปริมาณขยะในชุมชน

            วันที่ 20 ก.ค.65 นายอนุภาพ พูลสวัสดิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบล กม.5 เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย นำโดยนายพันศักดิ์ ใจใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย ร่วมกับ นายเกียรติศักดิ์ นุชนงค์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล กม.5 และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาล ร่วมกันจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนและนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลอ่าวน้อย รู้จักการคัดแยกขยะและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนหมู่บ้านต่างๆ โดยมีองค์กร หน่วยงาน และชาวบ้านชุมชนต่างๆทั้งในเขตเทศบาล และเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย เข้าร่วมทั้งหมด 5 ชุมชนในเขตเทศบาล และ 16 หมู่บ้านในเขตตำบลอ่าวน้อยเมื่อวันที่ 15 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยจะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายขยะซึ่งมาจากชุมชนและหมู่บ้านต่างๆ เข้าสู่กองทุนสนับสนุนการบริหารจัดการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย

               โดยภายในกิจกรรมเป็นการประกวดการแต่งกายชุดแฟนตาซี ที่ประดิษฐ์มาจากขยะ และการประกวดขบวนแห่ การประกวดขบวนรถจำนวน 21 คันที่ประดับไปด้วยขยะมูลฝอยที่เหลือทิ้งแล้ว ซึ่งผลจากการประกวดสถานีอนามัย และชาวบ้าน บ้านหนองยายแอม หมู่ 11 ตำบลอ่าวน้อย ชนะเลิศอันดับ 1 การแต่งรถแฟนตาซีด้วยขยะมูลฝอย และการแต่งกายชุดแฟนตาซีที่ทำมาจากขยะ ได้เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท พร้อมพัดลม ไปเป็นขวัญกำลังใจในการแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะในพื้นที่ชุมชนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!