อุตรดิตถ์-“วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา”

อุตรดิตถ์-“วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา”

ภาพ/ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์ น.ส.พัทธนันท์ ราชประสิทธิ์ นายจักรพรรณ จันทร์แฉ่ง ทีมข่าว นสพ.อินทรีสยามออนไลน์ จ.อุตรดิตถ์

“วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา”

            เมื่อเวลา 09.30น.วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ ตรอน จ.อุตรดิตถ์ จากการนำของ นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกิตติไกร ฝีปากเพราะ นายอำเภอตรอนนางสุวภี อุไรวรณ์ นางนัฐดา ดุลยธรรมสถิต พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดฯให้การต้อนรับ
นายผล ดำธรรม ผวจ.ที่เดินทางมาเป็นประธานในโครงการ “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” ประจำปี 2565 พร้อมกล่าวรายงานด้วยเหล่ากาขาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดทำโครงการ”วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” ประจำปี 2565ตามพันธ์กิจของเหล่ากาชาดจังหวัดในด้านการสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยในกาดำเนินการโครงการได้นำถุงธารน้ำใจและผ้าห่มมอบให้ผู้ยากไร้ในทุกอำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการตามโครงการ”วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” ที่พื้นที่อำเภอตรอนโดยนำถุงธารน้ำใจจากเหล่ากาขาดจังหวัดอุตรดิตถ์ 81 ถุง และจากชมรมแม่บ้านมหาดไทยจำนวน 60 ถุง รวม 141 ถุง และผ้าห่มจำนวน 14 ผืน มามอบให้ราษฎรผู้ยากไร้ในอำเภอ ตรอน หมู่บ้านละครัวเรือน ทั้ง 47 หมู่บ้าน รวมมอบให้ 141 ครัวเรือน โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 47 หมู่บ้าน เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำไปมอบให้กับราษฎรในพื้นที่ต่อไป

           หลังจากมอบสิ่งของเสร็จคณะของนายผล ผวจ.นางวันทนา นายกเหล่ากาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกิตติไกร นายอำเภอตรอน และสมาชิกเหล่ากาชาดฯได้เดินทางไปทำพิธีมอบบ้านโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์ พระบรมราชินีนาก พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ 3 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ฯให้อำเภอตรอน 5 หลัง รวมงบประมาณ 165,000 บาทคือนายใส เพ็งแจ่ม อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นผู้มีฐานะยากจนเดิมสภาพบ้านชำรุดทรุดโทรมไม่ถูกสุขลักษณะอนามัย มีรายได้ในครัวเรือนจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 600 บาท/เดือน ซึ่งไม่เพียงพอกับรายจ่ายในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ เช่นเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 50,000 บาท กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชนบ้านวังแดงหมู่ที่ 3 ตำบลวังแดง สนับสนุนด้านแรงงาน วัสดุอุปกรณ์ อาหาร/เครื่องดื่มสิ่งของอุปโภค-บริโภค ระหว่างการก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท

              ต่อมาเวลา 10.30 น.คณะของนายผล ผวจ.นางวันทนา นายกเหล่ากาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกิตติไกร นายอำเภอตรอน และสมาชิกเหล่ากาชาดฯได้เดินทางไปทำพิธีมอบบ้านโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ของเหล่ากาชาดฯ เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 1/15 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นบ้านของนายประดน หลวงสมบัติ อายุ 56 ปี ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นผู้มีฐานะยากจนซึ่งมีผู้ให้การสนับสนุนคือเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ อนุมัติงบประมาณ 50,000 บาท กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชนบ้านหนองบัวแดงหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแก่ง สนับสนุนด้านแรงงาน วัสดุอุปกรณ์ อาหาร/เครื่องดื่มสิ่งของอุปโภค-บริโภค ระหว่างการก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!