นครสวรรค์ – ขับเคลื่อนโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ลงพื้นที่อำเภอลาดยาว

นครสวรรค์ – ขับเคลื่อนโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ลงพื้นที่อำเภอลาดยาว

ภาพ/ข่าว:วสุกิจจ์

              รัฐศาสตร์ มจร นครสวรรค์ ขับเคลื่อนโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ลงพื้นที่อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ สร้างแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ ”หอมบ้านทุ่ง” สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

               ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการคณะกรรมการบริหารโครงการและผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) รายตำบล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย อ.ดร.วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์ นายก อบต.หนองยาว กำนันตำบลหนองยาว สมาชิก อบต.หนองยาว และอาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานในโครงการ “ชุมชน U2T”และสร้างแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ (online community platform) เพื่อเป็นช่องทางค้าขายสินค้าชุมชนตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อการสร้างงาน และพัฒนาแก้ไขปัญหาและเศรษฐกิจของตำบลแบบพุ่งเป้า ตามนโยบายของกระทรวง อว. เบื้องต้นตำบลหนองยาวได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์”หอมบ้านทุ่ง”และ”สมุนไพรบ้านทุ่ง”

               ด้าน อาจารย์ ดร.วสุกิจจ์ ประธานกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) ในนามอาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ รับผิดชอบพื้นที่ตำบลหนองยาว และตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า โครงการ U2T (ยูทูที) โครงการจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. ซึ่งโครงการนี้มีจุดเริ่มต้นจากวิกฤติการณ์ โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจในประเทศเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยซึ่งใกล้ชิดชุมชน มากที่สุด จึงต้องมีบทบาทนำความรู้จากรั้วมหาวิทยาลัยมาให้ประชาชน เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้คนในชุมชน คณะทำงานชุดนี้ได้นำทั้งความรู้ วิทยาการสมัยใหม่นำมายกระดับสินค้า และกระจายสินค้าชุมชนให้ชาวบ้านตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว เบื้องต้นได้อนุมัติผลิตภัณฑ์ 2 ชิ้น ภายใต้แบรน”หอมบ้านทุ่ง และสมุนไพรบ้านทุ่ง”เพื่อสร้างรายได้
“แนวคิดนี้เราได้นำมะกรูดวัตถุดิบพื้นบ้านมาทำเป็นน้ำมันหอมบ้านทุ่ง เนื่องจากบ้านหนองยาวทุกบ้านมีมะกรูด ปล่อยทิ้งขว้างอย่างไร้ค่า แต่เรานำเอาผิวมะกรูดมาปรุงแต่งด้วยสูตรชาววังโบราณ สามารถช่วยรักษาโรคทางเดินหายใจ มีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์และเชื้อแบคทีเรีย ส่วนสมุนไพรหอมบ้านทุ่งทำจากหญ้าเอ็นยืดสมุนไพรพื้นบ้าน ได้รับความนิยมจากผู้สูงอายุนำเอานมันมาสกัด สามารถใช้ดมและนวดแก้ปวดได้ผลเป็นดีมาก ดังนั้น หนองยาวทีม จาก มจร นครสวรรค์ จึงมาออกแบบบรรจุภัณฑ์ และสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ให้อย่างเป็นระบบ”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!