เพชรบุรี-เชิญชวนประชาชนเสนอชื่อ คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

เพชรบุรี-เชิญชวนประชาชนเสนอชื่อ คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ภาพ/ข่าว:สุรพล นาคนคร

            เชิญชวนประชาชนเสนอชื่อ คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5 ปี 2566

               เวลา 13.30 น.วันนี้ นางสาวจามรี อนุรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์คัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี นางสาวจามรี อนุรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีแจ้งประชาชนช่วยกันเสนอชื่อ คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ซึ่งเป็นรางวัลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเทเสียสละตน จนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครู และสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา จาก 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และติมอร์-เลสเต ครูที่สร้างความเปลี่ยนแปลง ให้กับลูกศิษย์ ทำประโยชน์ให้กับเด็ก เป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อการศึกษาเป็นครูมืออาชีพ เป็นผู้มีจิตอาสาจิตสาธารณะ ประชาชนต้องช่วยกันค้นครูเข้ารับการคัดเลือก

              ทางด้านนางสาวฤทัยกาญจน์ นาคเส็ง ผู้อำนวยการตรวจราชการและติดตามประเมินผลสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 กล่าวถึง คุณสมบัติของคุณครูที่สมควรได้รับรางวัลกว่าต้องเป็นคุณครูที่สอนอยู่หรือเคยสอนอยู่ในระดับขั้นพื้นฐานตั้งแต่อนุบาล จนถึงชั้น ม.6 หรือ ปวช. เป็นคุณครูที่เคยสอนมาอย่างต่อเนื่องตลอด 15 โดยจะเป็นคุณครูทางด้านการช่าง, คุณครูที่เกษียณอายุแล้ว, คุณครูที่สอนในโรงเรียนเอกชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคุณครูที่สอนเด็กยากไร้บนเขาในป่า ซึ่งยังทำคุณประโยชน์อยู่จนทุกวันนี้

             ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี กล่าวย้ำว่า ประชาชนทุกคนสามารถร่วมเสนอชื่อ สรรหาครูได้ทุกพื้นที่ หรือลูกศิษย์สามารถเสนอชื่ออาจารย์ได้ และยังให้อาจารย์เสนอชื่อลูกศิษย์ที่เป็นครูได้ด้วย นอกจากนั้นหากพบเห็นผู้ที่สมควรได้รับรางวัลทั้งเป็นครูที่สอนโดยมีอาชีพครู หรือผู้ที่มีความเป็นครู สอนชาวบ้าน สอนชุมชน ขอให้แจ้งรายชื่อให้คณะกรรมการคัดเลือก ได้รับทราบได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี สอบถามรายละเอียดได้ที่ 086-8015617,092-2468400

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!