เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ อ.ทองแสนขัน มอบบ้านหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติฯ

เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ อ.ทองแสนขัน มอบบ้านหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพ/ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์ น.ส.พัทธนันท์ ราชประสิทธิ์ นายจักรพรรณ จันทร์แฉ่ง ทีมข่าว นสพ.อินทรีสยามออนไลน์ จ.อุตรดิตถ์

                  เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ อ.ทองแสนขัน มอบบ้านหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติฯ

              เมื่อเวลา 11.30 น.ของวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ที่บ้านเลขที่ 56/9 หมู่ที่ 2 ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ นายผล ดำธรรม ผวจ.นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาด จังหวัดอุตรดิตถ์และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกันมอบบ้านโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี 2565เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90พรรษา โดยมี นางณิรดา พรมสุวรรณ นายอำเภอทองแสนขัน กิ่งกาชาดอำเภอทองแสนขัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนอำเภอทองแสนขัน ร่วมทำพิธีมอบบ้านดังกล่าว ในพิธีมอบบ้านฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดทำ “โครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ประจำปี 65” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

             เหล่ากาขาดจังหวัดอุตรดิตถ์ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ฯ ให้อำเภอทองแสนขัน จำนวน1 หลัง งบประมาณ 60,000 บาทซึ่งกิ่งกาขาดอำเภอทองแสนขัน ได้พิจารณาคัดนายบิน พงษ์โสพล อยู่บ้านเลขที่ 56/9 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ด้านที่อยู่อาศัย มีอาชีพรับจ้างซึ่งเป็นรายได้ทางเดียวที่หาเลี้ยงครอบครัว ในครั้งนี้ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 64,350 บาท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ คือ เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ 60,000 บาท ที่ทำการปกครองอำเภอทองแสนขัน ,กิ่งกาชาดอำเภอทองแสนขันและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอทองแสนชัน สนับสนุน อาหาร/เครื่องดื่ม สิ่งของอุปโภค – บริโภค ระหว่างการก่อสร้าง บริษัท บ่อทองศิลา จำกัด โดย นายสุรชัย วาณิชย์ปกรณ์ สนับสนุนหินใต้คอนเวย์ จำนวน30 คิว มูลค่า 3,000.-บาท นายบุญฤทธิ์ อิศอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย สนับสนุนรถสำหรับบรรทุกหินใต้คอนเวย์ เป็นเงิน 1,350.-บาท กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครตำบลป่าคาย จิตอาสาตำบลป่าคาย และประชาชนบ้านวังปรากฏ สนับสนุนด้านแรงงาน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย เจ้าหน้าที่ บุคลากร ร่วมก่อสร้างบ้านฯ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบ้านตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ของเหล่ากาขาด จังหวัดอุตรดิตถ์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!