ตาก-โครงการอบรมเสริมสร้างการป้องกันการค้ามนุษย์แก่เด็กและเยาวชน

ตาก-โครงการอบรมเสริมสร้างการป้องกันการค้ามนุษย์แก่เด็กและเยาวชน

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

          วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565 (ช่วงเช้า) นายบุญวาส จันซิว รองนายกเทศมนตรีตำบลพบพระ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพบพระ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างการป้องกันการค้ามนุษย์แก่เด็กและเยาวชน จังหวัดตาก ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2 ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนพบพระวิทยาคมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลพบพระเข้าร่วมอบรมตลอดโครงการ โดยมีนายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) สำนักงานเทศบาลตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยในช่วงเช้าเป็นการอบรม บรรยายเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และกิจกรรมถาม-ตอบพร้อมนำเสนอในหัวข้อ “ไซเบอร์วัคซีน” นำโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรพบพระ
ดำเนินโครงการโดยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!