ราชบุรี-เทศบาลตำบลเขาขวาง จัดงานประเพณีพื้นถิ่น แข่งเรือ และมวยทะเล

ราชบุรี-เทศบาลตำบลเขาขวาง จัดงานประเพณีพื้นถิ่น แข่งเรือ และมวยทะเล

ภาพ/ข่าว:ประทีป อยู่แช่ม 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมงคล นาคเนียม นายกเทศบาลตำบลเขาขวางได้จัดงานประเพณีแข่งเรือ และชกมวยทะเล ที่บริเวณคลองบางสองร้อย เขตตำบลนางแก้ว อ.โพธาราม โดยมีนายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายพรพัฒน์ พระเดโช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สำหรับการแข่งเรือพายนั้นแบ่งเป็น 2 ประเภทคือประเภท ก และ ข มีทีมจากทั่วประเทศลงแข่งจำนวนมาก โดนประเภทก ชิงถ้ายของพลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ประเภท ข.ชิงถ้ายของนายมงคล นาคเนียม นายกเทศบาลตำบลเขาขวาง นอกจากนั้นได้มีการแข่งขันชกมวยทะเล สร้างความสนุกสนานให้กับประชาชนที่มาร่วมงานกัน สำหรับประเพณีพื้นถิ่นบุญแห่เทียนพรรษาบุญแข่งเรือเรือเพลงนั้น มีการสืบค้นจากพงศาวดารของตำบลนางแก้ว พบว่า ตำบลนางแก้ว เป็นที่ตั้งทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินต่อสู้กับพม่า หลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินได้รับชัยชนะ จึงมีการ เฉลิมฉลองการชนะศึกด้วยการละเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ เช่น การแข่งเรือ การร้องเพลงเรื่อ มวยทะเล การเล่นสะบ้า เป็นต้น นับแต่นั้นมาประชานในพื้นที่ก็ได้มีการรำลึกในพร มหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสิน ตลอดจนบรรพชนที่ร่วมการศึกในครั้งนั้น ประชาชนได้ร่วมกันจัดงานในช่วงเข้าพรรษา โดยมีการละเล่นต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาเป็นประจำทุกปี แต่ในช่วงระยะเวลาของการระบาดของโรคโควิด – 19 ทำให้ต้องหยุดการจัดงานประเพณีพื้นถิ่นนี้ เทศบาลตำบลเขาขวาง ได้พิจารณาเห็น ความสำคัญทางประวัติศาสตร์และประเพณีพื้นถิ่น อันเป็นสิ่งที่ดีงาม และเป็น เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น จึงได้ร่วมกับฝ่ายปกครอง คณะกรรมการชุมชน องค์กรชุมชน และประชาชน จัดทำโครงการประเพณีพื้นถิ่นแห่เทียนพรรษาบุญแข่งเรือเรือเพลง ประจำปี พ.ศ. 2565 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่มีมาแต่โบราณ ให้คงอยู่กับชุมชนสืบไป เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง ที่นับถือศาสนาพุทธ ได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของวันเข้าพรรษาและได้ ประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสมตามวิถีชาวพุทธ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ได้กอบกู้เอกราชในสมรภูมิพื้นที่ตำบลนางแก้ว ตลอดจนบรรพชนและวีรชนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง ได้ร่วมสืบสานและ อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันสำคัญและดีงามของท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!