อุตรดิตถ์-ทำแผนขยะมูลฝอย

อุตรดิตถ์-ทำแผนขยะมูลฝอย

ภาพ/ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์ น.ส.พัทธนันท์ ราชประสิทธิ์ นายจักรพรรณ จันทร์แฉ่ง ทีมข่าว นสพ.อินทรีสยามออนไลน์ จ.อุตรดิตถ์

ทำแผนขยะมูลฝอย

           เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 หอประชุมพิชัยดาบหักชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพิชัย จากการนำของ นายสุรศักดิ์ วงค์ตั้ง นายอำเภอพิชัย ได้ประชุมจัดทำเเผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2565 ร่วมกับนายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอพิชัยทุกแห่ง เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยของอำเภอมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เเละเป็นไปตามเป้าหมายของ(ร่าง) แผนการปฏิบัติการด้านการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2565 – พ.ศ.2570) พร้อมทั้งรณรงค์เเละประชาสัมพันธ์การลดปริมาณขยะมูลฝอยเเละคัดเเยกขยะมูลฝอยในพื้นที่ โดยใช้หลักการ 3 ช: ใช้น้อย ใช้ซํ้า เเละนำกลับมาใช้ใหม่ ภายใต้กรอบการดำเนินงานจำนวน 3 ระยะได้เเก่ ต้นทาง กลางทาง เเละปลายทาง เพื่อลดปริมาณขยะ เเละส่งเสริมการคัดเเยกขยะที่ต้นทาง จัดทำระบบเก็บขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!