ทม.หนองปรือ จัดบันทึก MOU ความร่วมมือบ้าน วัด โรงเรียนโครงการปิ่นโตปันสุข

ทม.หนองปรือ จัดบันทึก MOU ความร่วมมือบ้าน วัด โรงเรียนโครงการปิ่นโตปันสุข

ภาพ/ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี 

           ทม.หนองปรือ จัดบันทึก MOU ความร่วมมือ บ้าน วัด โรงเรียน โครงการปิ่นโตปันสุขและความห่วงใยแด่คนพิการ ผู้สูงอายุที่ยากไร้ในชุมชนระหว่าง เทศบาลเมืองหนองปรือ วัดสุทธาวาส วัดบุญสัมพันธ์ วัดสามัคคีประชาราม และ จิตอาสา

              เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 6 ก.ค. 65 ที่บนชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศบาลเมืองหนองปรือ พร้อมด้วยพระมหาถาวร ฐานะวโร เจ้าคณะ อำเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส พระครูใบฎีกาชวลิต จะตุตะมะโล เจ้าอาวาสวัดบุญสัมพันธ์ และพระครูเมธีวรคุณ เจ้าอาวาสวัดสามัคคีประชาราม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ โครงการปิ่นโตปันสุขและความห่วงใยแด่คนพิการ ผู้สูงอายุที่ยากไร้ในชุมชน ระหว่าง เทศบาลเมืองหนองปรือ วัดสุทธาวาส วัดบุญสัมพันธ์ วัดสามัคคีประชาราม จิตอาสา ส่วนหลักเกณฑ์คนพิการ และผู้สูงอายุที่จะรับปิ่นโตปันสุข มี 7 หลังเกณฑ์เฉลี่ย ประกอบด้วย “เป็นผู้มีสัญชาติไทย”อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการบำนาญ หรือรัฐวิสาหกิจ “มีบัตรประจำตัวคนพิการ” มีภูมิลำเนาและทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ”ครอบครัวประสบความเดือดร้อน หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต ทอดทิ้ง ต้องโทษจำคุก เจ็บป่วยร้ายแรง ประสบภาวะยากลำบากในการดำเนินชีวิตม”ผู้ประสบปัญหามีหนี้สิน ไม่มีงานทำ รายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ”และรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี

              โดยวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนดำเนินงาน”โครงการปิ่นโตปันสุขและความห่วงใยแด่คนพิการ ผู้สูงอายุที่ยากไร้ในชุมชน” เพื่อช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุ ที่ยากไร้ ที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว จึงเกิดเป็นพลัง “บวร” อันประกอบด้วย เทศบาลเมืองหนองปรือ ชุมชน และวัด ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ให้จิตอาสาเข้าไปรับปิ่นโตที่วัดสุทธาวาส และวัดบุญสัมพันธ์ ทุกวันพระ เพื่อนำไปมอบแก่คนพิการ และผู้สูงอายุยากไร้ ในชุมชนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!