ศรีสะเกษ-นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณสะพายเครื่องพ่นยาฆ่ายุงลายด้วยตนเอง

ศรีสะเกษ-นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณสะพายเครื่องพ่นยาฆ่ายุงลายด้วยตนเอง

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

                นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณสะพายเครื่องพ่นยาฆ่ายุงลายด้วยตนเอง ห่วงใยประชาชนป้องกันโรคไข้เลือดออกระบาด

                เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ร.ร.อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off รณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน ประกอบด้วย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผอ.ร.ร.อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ คณะครูนักเรียน ร.ร.อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ผอ.รพ.สต.ทุกตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งหลังจากการประกอบพิธีเปิดกิจกรรมแล้ว นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ได้นำเอาเครื่องพ่นยาฆ่ายุงมาสะพายไหล่แล้ว จากนั้น ได้เดินพ่นยาไปตามบริเวณต่าง ๆ ใน ร.ร.อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณและรอบบริเวณ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ เพื่อเป็นการดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างจริงจังต่อเนื่อง

                นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อต้องการให้ประชาชนชาว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก ได้ทราบถึงวิธีป้องกันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยกิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้ การเดินรณรงค์ การพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวแก่ หยอดทรายทีมีฟอสเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ดูแลทำความสะอาดระบบสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!