ประจวบคีรีขันธ์-ผอ.คุมประพฤติประจวบฯประชุมเตรียม อสค.ตรวจสอบแนะนำเยี่ยมผู้ถูกคุมที่ได้รับการพักโทษ

ประจวบคีรีขันธ์-ผอ.คุมประพฤติประจวบฯประชุมเตรียม อสค.ตรวจสอบแนะนำเยี่ยมผู้ถูกคุมที่ได้รับการพักโทษ

ภาพ/ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

             ผอ.คุมประพฤติประจวบฯประชุมเตรียม อสค.ตรวจสอบแนะนำเยี่ยมผู้ถูกคุมที่ได้รับการพักโทษและติดกำไรEMข้อเท้า

              วันที่ 6ก.ค. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านห้วยเกรียบหมู่ที่4ต.ทองมงคล แบ่งสะพาน ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวภาวนา ธนคุณารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คุมความประพฤติ โดยมีวัชรินทร์จันทร์เดชประธาน อสค.จังหวัดและประธานศูนย์คุมความประพฤติภาคประชาชนอำเภอบางสะพาน และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแจ้งรายละเอียดและนโยบายต่างๆจากภาครัฐ หรือกรมคุมประพฤติ ในปี พ.ศ.2565 เกี่ยวกับคุมประพฤติภาคประชาชน ให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครคุมประพฤติได้รับทราบ โดยมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน จ.ประจวบฯเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง นางสาวภาวนา ธนคุณารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ตามนโยบายของกรมคุมประพฤติในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จะได้มีการดำเนินการในเรื่องของคุมประพฤติภาคประชาชน ซึ่งในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะรับผิดชอบ 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอกุยบุรี อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อย จะได้มีการเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนของอำเภอที่มีความพร้อมพร้อมกันทั่วประเทศในช่วงเดือนสิงหาคมปี 65 ในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความพร้อมที่จะเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนใน อำเภอบางสะพาน ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานและการให้บริการผู้ถูกคุมประพฤติได้ครอบคลุมทั่วถึงและมีความสะดวกไม่ต้องเดินทางไกลมาถึงตัวอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

                นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นกิจกรรม 3 ด้าน คือ 1.รับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติ และให้คำปรึกษา 2.งานด้านบริการสังคม โดยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครคุมประพฤติจะต้องช่วยประสานงานกับผู้นำชุมชนหรือชุมชนต่างๆนำผู้ถูกคุมประพฤติไปทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อให้ชุมชนต่างๆนั้นได้เห็นคุณค่าและให้โอกาสผู้ถูกคุมประพฤติได้กลับคืนสู่สังคม 3.ด้านการประชาสัมพันธ์ ออกตรวจติดตาม ประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำ ตรวจเยี่ยมผู้ถูกคุมประพฤติที่อยู่ในความรับผิดชอบ พร้อมตรวจเช็คอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือกำไร EM (กำไรข้อเท้า) ว่ายังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ เกิดการบกพร่องชำรุดเสียหายของอุปกรณ์หรือไม่ พร้อมให้คำแนะนำวิธีการใช้งาน รวมไปถึงผู้ถูกคุมประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่ได้ทำข้อตกลงไว้ หรือไม่ ซึ่งผู้ถูกคุมประพฤติที่ได้รับการพักโทษและอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมกันนี้ยังต้องการอาสาสมัครคุมความประพฤติที่เข้ามาร่วมงานช่วยกันสอดส่องดูแลอีกหลายหมู่บ้านในเขตของอำเภอบางสะพาน ได้ฝากให้อาสาสมัคคุมความประพฤติชวนผู้นำหรือผู้ที่สนใจเข้าเป็นอาสาสมัครคุมความประพฤติเพื่อเข้ามาช่วยงานกันสอดส่องดูแลช่วยเหลือ ให้คุ้มพื้นที่ทุกหมู่บ้าน นางสาวภาวนากล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!