สมุทรปราการ-กระทรวงสาธารณาสุข ทำลายยาเสพติดของกลาง มูลค่ากว่า 34,688 ล้านบาท

สมุทรปราการ-กระทรวงสาธารณาสุข ทำลายยาเสพติดของกลาง มูลค่ากว่า 34,688 ล้านบาท

ภาพ/ข่าว:สุรศักดิ์ / อัญมณี คงสินธ์ 

กระทรวงสาธารณาสุข ทำลายยาเสพติดของกลาง มูลค่ากว่า 34,688 ล้านบาท

              เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ที่ศูนย์ บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรมบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์ เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณ นายแพทย์ไพศาล ดั่งคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมผู้บริหารจากทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางมาร่วมกันเป็นประธานในพิธีทำลายยาเสพติดของกลาง ครั้งที่ 53 ปี ประจำปี 2565 ซึ่งในปีนี้ยาเสพติดขงกลางจากคลังเก็บรักษายาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้นำมาทำลายจำนวน 40,706,715,381 กิโลกรัม จาก 185 คดี มูลค่ากว่า 34,688 ล้านบาท ประกอบด้วยยาบ้าน้ำหนัก 23,365 กิโลกรัม ยาไอซ์ น้ำหนัก14,482 กิโลกรัม เฮโรอินน้ำหนักกว่า 738 กิโลกรัม ยาอีและยาเลิฟ น้ำหนักกว่า 4,6 กิโลกรัม ฝิ่นน้ำหนัก 29 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังมีวัตถุออกฤทธิ์อื่น ๆ อาทิ คีตามิน ไนเมตาซีแพม น้ำหนักรวม 2,086 กิโลกรัม โดยของกลางทั้งหมดจะถูกด้วยเตาเผาขยะอันตราย ซึ่งเป็นระบบเตาเผาอุณหภูมิสูง โดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเอ็นจี มีระบบควบคุมสารมลพิษที่เหลือจากการเผาทำลายและการตรวจสอบควบคุมสารมลพิษไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย เตาเผาชุดที่ 2 เป็นแบบหมุนควบคุมอุณหภูมิมากว่า 850 องศาเซลเซียล เตาเผาชุดที่ 2 เตาเผาซ้ำแบบทรงกลมตั้ง ควบคุมอุณหภูมิมากกว่า 1,200 องศาเซลเซียล เพื่อความมั่นใจว่าสารประกอบอินทรีย์อันตรายที่เกิดขึ้นถูกทำลายไปมากกว่า 99,99 เปอร์เซ็นต์

                นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่หลักในการบำบัดรักษาและพื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ป้องกันไม่ให้กลับมาเสพซ้ำ ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 ได้ นำผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 1209 แห่งทั่วประเทศแล้ว 74,67ด คน แบ่งเป็นระบบสมัครใจบำบัด 42,812 คน บังคับบำบัด 20,425 คน ต้องโทษ 10,149 คนและศาลส่งบำบัด 1,285 คนทั้งนี้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศพร้อมให้คำปรึกษาและนำเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาที่ได้มาตรฐานสากล

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!