อุบลราชธานี-อำเภอนาตาล เดินหน้า เคาะประตูขับเคลื่อนการขจัดความยากจน

อุบลราชธานี-อำเภอนาตาล เดินหน้า เคาะประตูขับเคลื่อนการขจัดความยากจน

ภาพ/ข่าว:กิตติภณ

              วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายอุบล พีระพรปัญญา นายอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนาตาล นำทีมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทีมปฎิบัติการฯ ในระดับพื้นที่/ทีมพี่เลี้ยง อำเภอนาตาล พร้อมด้วยนายเชื่อม ลุนลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน และคณะผู้บริหาร อบต.กองโพน/ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมมอบห้องน้ำให้กับนายสมเพียร วงศ์สา บ้านเลขที่ 95 หมู่ที่ 11 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งตกเกณฑ์ในมิติด้านรายได้ และความเป็นอยู่ เนื่องจากอาศัยอยู่โดยลำพัง มีฐานะยากจน ไม่มีที่ดินทำกิน และประกอบอาชีพที่มีรายได้น้อย (รับจ้างทั่วไป) ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ บ้านที่อยู่อาศัยไม่มีห้องน้ำเป็นของตัวเอง ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

           ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายอุบล พีระพรปัญญา นายอำเภอนาตาล ได้กล่าวให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมายฯ พร้อมร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และขจัดความยากจน ของประชาชนในแต่ละมิติต่อไป เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายดังกล่าว สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!