ตาก-เฝ้าตรวจ และเคลื่อนไหวแสดงกำลังในบริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดน

ตาก-เฝ้าตรวจ และเคลื่อนไหวแสดงกำลังในบริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดน

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

             ฉก.ร.14 จัดกำลังร่วมกับ ร้อย.ร.1413 จำนวน 3 ชป. ปฏิบัติภารกิจในการ ลว.พิสูจน์ทราบ/เฝ้าตรวจ และเคลื่อนไหวแสดงกำลังในบริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดน จ.ตาก

              เมื่อ 4 ก.ค. 65 เวลา 0830 – 1630 น. บก.ควบคุม ฉก.ร.14 จัดกำลังร่วมกับ ร้อย.ร.1413 จำนวน 3 ชป. ปฏิบัติภารกิจในการ ลว.พิสูจน์ทราบ/เฝ้าตรวจ และเคลื่อนไหวแสดงกำลังในบริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบ ในบริเวณพื้นที่ บ.วาเล่ย์เหนือ, บ.วาเล่ย์ใต้, บ.มอเกอร์ไทย ต.วาเล่ย์ และ บ.หมื่นฤาชัย ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ฝั่งเมียนมา ด้านตรงข้ามพื้นที่รับผิดชอบ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของราษฎรไทย ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!