ตาก-ประชุมฝ่ายรักษาความสงบ ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม

ตาก-ประชุมฝ่ายรักษาความสงบ ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

               วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ เป็นประธานประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม ณ หอประชุมอำเภอพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยได้นำความห่วงใย และนโยบายของนายกรัฐมนตรี รัฐบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มาชี้แจงต่อที่ประชุม และหารือบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนงานต่างๆ สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. มอบหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ดละหน้งสือคำสั่งให้ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ พร้อมประประดับเครื่องหมายอินทรธนู จำนวน 4 ท่าน
2. มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมุ่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ได้แก่ บ้านซอระแตะ ม. 4 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
3. มอบเกียรติบัตรตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565
4. เน้นย้ำให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ไม่เข้าไปยุ่งหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุกทกภัย และการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน เกี่ยวกับยาเสพติด ให้ชวยกันดูแล สอดส่อง ถ้าเจอกลุ่ม บุคคล ผู้ค้า ผู้เสพ ให้แจ้งจับกุมและดำเนินคดีตามกฎหมาย
5. โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ Amphopyim Service อำเภอพบพระ
6. การดำเนินมาตรการควบคุมค่าเช่านา ฤดูการผลิต ปี 2565/2566
7. การประกาศใช้มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการรุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู้อากาศ
8. โครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งความดี ร่วมฉลอง 130 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย
9. การประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาโครงการลดราคาเคมีเกษตรช่วยเกษตรกร เฟส 3

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!