ตาก-ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ

ตาก-ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

             วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.30 น. นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผาง เข้าร่วมการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล พระเลขาฯ และพิธีมอบตราตั้งรักษาการเจ้าสำนักสงฆ์ และมอบทุนการศึกษาสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม ณ วัดเชวงนุกุลวนาราม ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก โดย มีพระครูอนุกูลวรการ หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภออุ้มผาง วัดเชวงนุกุลวนาราม เป็นประธานคณะสงฆ์ วันนี้ที่พักสงฆ์บ้านเปิงเคลิ่ง(เก่า)และคณะศรัทธาญาติชาวบ้านบ้านเปิงเคลิ่งร่วมถวายร่มแด่พระภิกษุสามเณรทุกวัดทุกรูปในเขตอำเภออุ้มผาง ร่วมทั้งสิ้น 200 คัน เนื่องในวันสามีจิกรรมพระเถรานุเถระโดยมีเจ้าคณะอำเภอพระครูอนุกูลวรการ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายอำเภอเป็นประธานฝ่ายฆราวาส

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!