รพ.สมิติเวชศรีราชา จัดอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธี (BLS)

รพ.สมิติเวชศรีราชา จัดอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธี (BLS)

ภาพ/ข่าว:นิราช/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี 

            รพ.สมิติเวชศรีราชา จัดอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธี (BLS) แก่ภาคประชาชน

              วันที่ 30 มิ.ย.65 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร C โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายแพทย์ทนงวิทย์ นุตาคม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา และคุณนุชจิรา ศรีขจรเกียรติ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ เปิดการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธี (BLS) ให้แก่ภาคประชาชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมและชุมชน และประการสำคัญ เพื่อให้ประชาชน มีความรู้เกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ สามารถแจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ประสบเหตุ ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพอย่างปลอดภัย และสร้างเครือข่ายอาสาในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้ประสบเหตุในชุมชนได้อย่างทันท่วงที นายแพทย์ทนงวิทย์ นุตาคม กล่าวว่า การฝึกอบรมในวันนี้ เพื่อต้องการสร้างผู้มีความสามารถในการช่วยชีวิต และมุ่งหวังเพิ่มอัตราการรอดชีวิต และลดอัตราพิการของผู้ป่วยฉุกเฉินในชุมชน

            โดยมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลสมิตเวช ศรีราชา มาทำการอบรมให้ความรู้ มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม อาทิ คณะสื่อมวลชนศรีราชา,บุคลากรเทศบาลเมืองศรีราชา,บุคลากรโรงเรียนวัดราษฎรนิยมธรรม และโรงเรียนเทศบาลศรีมหาราชา รวมถึงพนักงานร้านอาหารมุมอร่อย รวม 62 คน
ซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จะได้รับมอบประกาศนียบัตร เพื่อรับรองผลการฝึก ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!