สุพรรณบุรี-พลังภาคีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การสร้างกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตลดปัจจัยเสี่ยง

สุพรรณบุรี-พลังภาคีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การสร้างกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตลดปัจจัยเสี่ยง

ภาพ/ข่าว:รัตนา สว่างศรี / นิกร สิงห์พิมาตร์

          ทีมคณะทำงานอำเภอบูรณาการ จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยนายกองตรี โกวิทย์ อุบลรัตน์ นายอำเภออู่ทอง นายธานินทร์ เพ็งอ้น ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภออู่ทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภออู่ทอง นายวุฒิชาติ ประสานเนตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรี และนายภัทรพงษ์ กิตติวิริยะพันธุ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วม กิจกรรมสานพลังภาคีเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การสร้างกระบวนการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดปัจจัยเสี่ยง อำเภอบูรณาการ พื้นที่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ 1 ใน 4 อำเภอนำร่องของ ภาคตะวันตก ซึ่งมี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารเครือข่ายองค์กรงดเหล้า นักวิชาการอิสระ และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ทั้ง 77 จังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม
          นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภอปากท่อ เล่าถึงการทำงานบูรณาการ โดยใช้ศาสนา วิถีชาติพันธุ์มาเป็นแกนหลักในการพัฒนา สร้างความร่วมมือของชุมชน มีกิจกรรมส่งเสริม สร้างแรงใจให้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกดื่ม และได้รับโอกาสในการทำมาหากิน เชื่อมกับงานพัฒนาอาชีพ งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อำเภอบูรณาการ พื้นที่ อำเภอปากท่อได้ชูธงเรื่องสังคมข้าวเต็มบาตร เพื่อคุณภาพชีวิตคนปากท่อ โดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้งในการแก้ไขปัญหา ใช้ต้นทุน ภาคีเครือข่าย เชื่อมโยงวิถีชุมชนและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ ประกอบไปด้วย ไทยทรงดำ ไทยญวน และกะเหรี่ยง เป็นกลุ่มประชากรหลักและอาศัยอยู่มายาวนาน และเป็นจุดแข็งที่ทำให้วัฒนธรรม วิถีชุมชนที่นี่ยังเข้มแข็งอยู่ เชื่อมโยงสิทธิสุขภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อำเภอบูรณาการ ของพื้นที่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ที่น่าสนใจอีกพื้นที่หนึ่ง เป็นการเสริมพลังใจให้กันอย่างหนึ่ง และยังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เราได้เปิดมุมมองเรียนรู้ไปพร้อมกันทั้งขบวน. แนวคิด,แนวทาง, การขยับของเพื่อน. ร่วมอุดมการณ์ เมื่อเรานำมาต่อยอดปรับประยุกต์ให้เข้ากับบริบทพื้นที่ของเราแล้ว จะเห็นมิติการทำงานที่ชัดมากยิ่งขึ้น และเห็นจุดร่วมในการพัฒนาได้มากขึ้น
          นางสาวอุบลวรรณ คงสว่าง ผู้ประสานงานภาคตะวันตก กล่าวต่อว่า “อำเภอปากท่อ มีเครือข่ายภาคประชาสังคมมาขับเคลื่อนสู่สุขภาวะแบบครบวงจร มี สช. สปสช. กลุ่มชาติพันธุ์ และยังมีการดำเนินการร่วมกับแรงงานนอกระบบที่เป็นสังคมนักดื่ม เพื่อสร้างสุขภาวะเชิงระบบ และมีวงพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสม พลิกพื้นที่สีแดงแต่ดั้งเดิม (พื้นที่คอมมิวนิสต์) ให้เป็นพื้นที่สังคมสุขภาวะเต็มรูปแบบ มีการทำนโยบายสาธารณะ ทำ MOU สร้างเครือข่ายที่มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลง ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความมั่นคง และมีกลไกติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังอีกด้วย
          จังหวัดสุพรรณบุรี อ.อู่ทอง เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่ได้รับการคัดเลือกจากเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ให้เป็นพื้นที่อำเภอบูรณาการต้นแบบนำร่อง 1 ใน 40 อำเภอระดับประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก จำนวน 3 ปี โดยจะเริ่มดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2566 เป็นต้นไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!