ชลบุรี-ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด วันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปี 2566

ชลบุรี-ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด วันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปี 2566

ภาพ/ข่าว:นิราช ทิพย์ศรี

          วันที่ 13 ก.พ. 66 คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และ จังหวัดชลบุรี ดำเนินกิจกรรมโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด วันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศาลาอเนกกุศล สว.กว. (หอฉัน) วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระโสภณคณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน อาทิ นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง นางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง คณะข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนและภาคประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการกันอย่างพร้อมเพียง
          สำหรับโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด วันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญ สมาทานศีล (รับศีล) ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิต ภาวนา ถวายสังฆทาน นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต อีกทั้งยังเกิดความสงบสุขแก่ตนเอง สังคม และประเทศ ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!