สระแก้ว – จัดกิจกรรม “เกี่ยวข้าวเพื่อน้อง” ที่สวนเกษตรโรงเรียนบ้านโคกไพล อ.ตาพระยา

สระแก้ว – จัดกิจกรรม “เกี่ยวข้าวเพื่อน้อง” ที่สวนเกษตรโรงเรียนบ้านโคกไพล อ.ตาพระยา

ภาพ/ข่าว : สวาท เกตุงาม

             สพป.สระแก้วเขต2 จัดกิจกรรม “เกี่ยวข้าวเพื่อน้อง” ที่สวนเกษตรโรงเรียนบ้านโคกไพล อ.ตาพระยา

            เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่โรงเรียนบ้านโคกไพล ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว สังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2 ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวเพื่อน้องและปลูกหญ่าแฝก ประจำปี 2565 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยนายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กลุ่มนโยบาย และแผน กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ในเขตพื้นที่ ครู นักเรียน และชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม

            ว่าที่ ร้อยตรี สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ เผยว่า วันนี้ มี 2 กิจกรรม มีกิจกรรมเกี่ยวข้าวเพื่อน้อง และกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก โรงเรียนโคกไพลเป็นโรงเรียนในโครงการตามนโยบายโคกหนองนาโมเดล ประกอบกับมีพื้นที่สามารถทำการเกษตร ทำนา ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู เลี้ยงปลา สำหรับวันนี้จะเน้น กิจกรรมการเกี่ยวข้าว ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้ทำการหว่านหว่านเองโดยความร่วมมือทั้งโรงเรียน ในพื้นที่ เขต 2 และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ผลผลิตที่ได้ทั้งหมดจะสนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อน้องในโรงเรียนทุกคน และที่สำคัญเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็กนักเรียนรักอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม รักถิ่นฐานบ้านเกิดและสืบสานต่อยอด ส่วนกิจกรรมที่ 2 ทำการปลูกหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดำริเพื่อไมให้ดินพังทลายและปลูกไม้ผลเพื่อให้เด็กได้รับประทาน มีมะพร้าว ขนุน และไม้ยืนต้นที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับแหล่งชุมชน นอกจากนี้มีการปล่อยปลาในหนองน้ำใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชาวบ้านด้วย ทั้งนี้ทางเขตมีเป้าหมาย ตามโครงการโคกหนองนาโมเดล อำเภอละ 1 แห่ง สำหรับที่อำเภอตาพระยาได้เลือก โรงเรียนบ้านโคกไพล เป็นจุดเริ่มต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!