สิงห์บุรี-จัดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้อาหารปลอดภัย

สิงห์บุรี-จัดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้อาหารปลอดภัย

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉ่า

             พัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้อาหารปลอดภัย

              นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมนางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงาน เดิน ชม ชิม ช้อป ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี โดย นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย ตั้งแต่เวลา 7.00-14.00 น. ณ ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ข้างศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 และ ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2565 ภายในงานมีผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ไวน์องุ่น ผักปลอกสารพิษ ผลไม้ กล้วยปิ้ง ขนมกงพันปี ปลาแดดเดียว หมูแดดเดียว หมี่กรอบ ขนมเปี๊ยะลาวา ข้าวหมาก ปลาร้าสับ และอื่นๆอีกมากมาย เมื่อซื้อครบ 100 บาทขึ้นไป รับย่ามผ้าลดโลกร้อนฟรี 1 ใบ

              ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ขับเคลื่อนการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยนำภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ร่วมขับเคลื่อนภารกิจ 3 กลุ่มงาน ได้แก่ เกษตร การแปรรูป และท่องเที่ยวชุมชน โดยกลไกประชารัฐสู่โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรีได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค และยังโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ผลิตด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!