อยุธยา – มหกรรมการค้าชายแดนภาคตะวันออกงาน “สุดยอดของดี สีสันชายแดนบูรพา ปี 2565”

อยุธยา – มหกรรมการค้าชายแดนภาคตะวันออกงาน “สุดยอดของดี สีสันชายแดนบูรพา ปี 2565”

ภาพ / ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

          มหกรรมการค้าชายแดนภาคตะวันออก งาน “สุดยอดของดี สีสันชายแดนบูรพา ปี 2565 : Best and Colorful of Eastern Border Trading Fair 2022”

               เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ที่ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 8 จังหวัด ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอยุธยา ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมการค้าชายแดนภาคตะวันออก งาน “สุดยอดของดี สีสันชายแดนบูรพา ปี 2565 :Best and Colorful of Eastern Border Trading Fair 2022” ซึ่งเป็นกิจกรรมตามโครงการพัฒนาโครงข่ายทางการค้าภาคตะวันออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเพิ่มมูลค่าของสินค้า การตลาด นายพรศักดิ์ แสงเจริญ พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี ในฐานะหัวหน้ากลุ่มพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออก 2 กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ได้มีโอกาสเชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ซึ่งมีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และโลจิสติกส์ ของภูมิภาค ผ่านกิจกรรมงานนี้ จึงถือเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และภาคกลาง โดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะได้มีโอกาส ในการสร้างร่วมมือกันระหว่างกัน เพื่อเชื่อมโยงขยายท่องทางการตลาด การค้า และการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจระหว่างกันให้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังเป็นการ ช่วยเยียวยาผลกระทบอันเนื่องมาจากวิกฤติการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่กำลังลดความรุนแรงลง ตามลำดับ ได้ในระดับหนึ่ง

              ด้านนางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดตราด กล่าวถึงการกำหนดรูปแบบ สถานที่ และกำหนดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สภาเกษตรกร สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว YEC MOC Biz Club กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร และอื่นๆ ซึ่งทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกันให้จัดขึ้นภายในงานประกอบด้วย
1. กิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการภาคตะวันออก 8 จังหวัด (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว จันทบุรี และตราด) จำนวน 150 คูหา โดยสินค้าที่นำมาแสดงและจำหน่าย ประกอบด้วย สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป สินค้าอุตสาหกรรม ภาคบริการการท่องเที่ยว และอื่นๆ
2. กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยมีการจับคู่ธุรกิจรายหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วยสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป เกษตรแปลงใหญ่ สินค้าอุตสาหกรรม ภาคบริการท่องเที่ยว และอื่นๆ กับผู้ประกอบการจากกลุ่มจังหวัดภาคกลาง และผู้ประกอบการจากองค์การภาคเอกชนต่างๆ และ
3. กิจกรรมสันทนาการต่างๆ ตลอดระยะเวลาการจัดงาน ประกอบด้วยดารานักร้องนักแสดง อาทิเช่น คุณอาม ชุติมา คุณเต๋า ภูศิลป์ และคุณลำไย ไหทองคำ เป็นต้น รวมถึงมีการจัดกิจกรรมลด แลก แจก แถม นาทีทอง และจับรางวัลอาทิ เช่น ทองคำรูปพรรณ ในงานอีกด้วย
ด้านนางกาญจนา ชมมี พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานร่วมในพิธีแถลงข่าว ได้กล่าวเชิญชวนพี่น้องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมจับจ่ายซื้อสินค้าที่คัดสรรแล้วจาก 8 จังหวัดภาคตะวันออก เพื่อเชื่อมโยงการค้าการลงทุน และเป็นกระจายสินค้าระหว่างภาคตะวันออก และภาคกลางได้เป็นอย่างดี โดยมี นายพรศักดิ์ แสงเจริญ พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และนายจรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์ ประธานหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการแถลงข่าวและสนับสนุนกิจกรรมฯ ของสำนักงานพาณิชย์กลุ่มภาคตะวันออกในครั้งนี้ด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!