นครศรีธรรมราช-ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชน ครั้งที่ 1

นครศรีธรรมราช-ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชน ครั้งที่ 1

ภาพ/ข่าว:วรรคเดช ชำนาญกิจ

              วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 4 ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พันเอก ณัฐพัชร์ พุ่มเกิด ผู้ช่วยเลขานุการ ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 4 ร่วมประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชน ครั้งที่ 1 ร่วมกับ ศอญ.จอส.พระราชทาน, ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 1-4 และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (VTC ระบบ Meet) โดยมี ฝสธ.ฯ, จนท.ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม

#ประชาสัมพันธ์ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!