ประจวบคีรีขันธ์ – รพ.กรุงเทพหัวหิน อบรมการช่วยชีวิตเบื้องต้นให้กลุ่มกิจกรรมทางน้ำ

ประจวบคีรีขันธ์ – รพ.กรุงเทพหัวหิน อบรมการช่วยชีวิตเบื้องต้นให้กลุ่มกิจกรรมทางน้ำ

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

รพ.กรุงเทพหัวหิน อบรมการช่วยชีวิตเบื้องต้นให้กลุ่มกิจกรรมทางน้ำ

              เมื่อวันที่ 23 มิ.ย โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้การบริหารของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมตอบแทนสังคม ในโครงการ BDMS อบรมการช่วยชีวิต รุ่นที่ 2 ให้กับกลุ่มกิจกรรมทางน้ำ อาทิ สวนน้ำแบล็คเมาท์เทน, สวนน้ำวานา นาวา, เรือจันทารา จูนค์ โบ๊ท, Let’s SUP Buddy at Huahin และผู้ประกอบการกิจกรรมทางน้ำใน อ.หัวหิน โดยโครงการนี้ได้จัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธี ฝึกปฏิบัติการปั๊มหัวใจ (CPR) การใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) และการช่วยเหลือคนตกน้ำ โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจะได้รับมอบประกาศนียบัตรภายในงาน ที่โรงแรมหัวหิน แกรนด์ โฮเทล แอนด์ พลาซ่า อ.หัวหิน

              นายแพทย์ วีระศักดิ์ พงษ์พัฒนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน กล่าวถึงภาพรวมของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงพยาบาลในเครือทั่วประเทศ จัดให้มีการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานภายใต้โครงการ “BDMS อบรมการช่วยชีวิต” เพื่อสร้างผู้มีความสามารถในการช่วยชีวิต รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ พร้อมกระตุ้นให้ประชาชนสร้างเครือข่ายอาสาภายในชุมชนของตัวเองในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงมือแพทย์ได้อย่างทันท่วงที โดยมีวิทยากรสอนการกู้ชีพระดับพื้นฐาน (BLS Instructor) ให้ความรู้เรื่องการช่วยชีวิตขั้นเบื้องต้น การฝึกกับหุ่นและในสถานการณ์จำลอง การช่วยเหลือผู้ป่วยที่กำลังจะหยุดหายใจหรือหัวใจกำลังจะหยุดเต้น รวมถึงการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการกิจกรรมทางน้ำ วิทยากรของเราพร้อมที่จะให้ความรู้การช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุทางน้ำ และเชื่อว่าเราทุกคนสามารถทำได้แม้ไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์ หากเรามีองค์ความรู้และมีความมั่นใจ ผ่านการอบรมและฝึกปฏิบัติจริงโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้หลักการที่เป็นสากลด้วยปณิธานของ BDMS ที่มีมาตลอดกว่า 50 ปี เรามุ่งมั่นในการเป็นผู้นำบริการด้านสุขภาพเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีบนวิถีของความยั่งยืน พร้อมส่งคืนคุณค่าสู่สังคมด้วยการยกระดับการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ผ่านการส่งมอบความรอบรู้ด้านสุขภาพในประเด็นการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ตลอดจนส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชนและสังคมเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดี.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!