ปราจีนบุรี-สรงน้ำศพหลวง เคลื่อนย้ายสรีระสังขาร พระปราจีนมุนี ว.( ประวิทย์ อกิญฺจโน )

ปราจีนบุรี-สรงน้ำศพหลวง เคลื่อนย้ายสรีระสังขาร พระปราจีนมุนี ว.( ประวิทย์ อกิญฺจโน )

ภาพ/ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ

           สรงน้ำศพหลวง เคลื่อนย้ายสรีระสังขาร พระปราจีนมุนี ว.( ประวิทย์ อกิญฺจโน ) เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี–สระแก้ว (ธรรมยุต) และ เจ้าอาวาสวัดหนองจรเข้ ตำบล.บ่อทอง อำเภอ.กบินทร์บุรีจังหวัด.ปราจีนบุรี

             วันนี้ 23 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานความคืบหน้า หลังพระสงฆ์ในจังหวัด.ปราจีนบุรี และ จังหวัด.สระแก้ว ศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน ได้รับข่าวเศร้าการจากไปของ พระปราจีนมุนี วิ.( ประวิทย์ อกิญฺจโน ) เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี–สระแก้ว (ธรรมยุต) และ เจ้าอาวาสวัดหนองจรเข้ ตำบล.บ่อทอง อำเภอ.กบินทร์บุรีจังหวัด.ปราจีนบุรี ได้ละสังขารไปอย่างสงบ เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.65 เวลาประมาณ 13.20น. หลังท่านป่วยด้วยโรคมะเร็ง และ ได้เข้ารับรักษาที่ โรงพยาบาลจุฬารัตร์ 304 ชั้น 4 ห้อง 410 เวลาประมาณ 12.30น.นำขบวนเคลื่อนย้ายสรีระสังขาร พระ ปราจีนมุนี วิ.(ประวิทย์ อกิญฺจโน ) เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี–สระแก้ว (ธรรมยุต) และ เจ้าอาวาสวัดหนองจรเข้ ตำบล.บ่อทอง อำเภอ.กบินทร์บุรี จังหวัด.ปราจีนบุรี จาก โรงพยาบาลจุฬารัตร์ มายังศาลาการเปรียญ วัดหนองจรเข้ ตำบล.บ่อทอง อำเภอ.กบินทร์บุรี จังหวัด.ปราจีนบุรี เวลา 13.00น.-16.00น. คณะพระสงฆ์ คณะลูกศิษย์ และ พุทธศาสนิกชน (สรงศพ) ท่ามกลางความเศร้าโศกของพุทธศาสนิกชนแน่นวัด ต่อมาเวลา 16.30น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ เจ้าหน้าที่อัญเชิญน้ำหลวง มาถึงบริเวณพิธี นาย วรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัด.ปราจีนบุรี ประธานในพิธี ประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ เจ้าหน้าที่ ประกอบพิธีสุกำศพ บรรจุใส่หีบ ประธานในพิธี ทอดผ้าบังสุกุล จำนวน 10 ไตร พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป พิจารณาผ้าบังสุกุล พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม(เสร็จพิธี)

              ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติม ในวัน ศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 ถึง วัน อาทิตย์ ที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 19.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม(เป็นประจำทุกคืน) และ วัน จันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 (พิธีบำเพ็ญกุศลครบ 7 วัน เวลา 10.00น. พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเพล เวลา 19.00น. พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม สำหรับประวัติ พระปราจีนมุนี วิ. ( ประวิทย์ อกิญฺจโน) เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดหนองจรเข้ ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เกิดเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2499 เวลา 17.58 น. ตรงกับวันแรม 9 ค่ำ เดือน 8 ปีวอก สิริอายุ 65 ปี 11 เดือน 20 วัน บรรพชา เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ก.ค. 2520 ณ พัทธสีมาวัดบ้านโง้ง ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี โดยมีพระครูวรญาณวิสุทธิ์ (สด วิสุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดบ้านโง้ง เป็นพระอุปัชฌาย์ อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ.2520 ณ พัทธสีมาวัดป่าทรงธรรม ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี ท่านเจ้าคุณพระชินวงศาจารย์ (พุธ ฐานิโย) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูอุดมธัมโมภาส (สว่าง ฐิตธมฺโม) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ทางด้าน วิทยฐานะ พ.ศ.2517 สำเร็จการศึกษา ป.กศ. ต้น (ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา) วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2526 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก ในส่วนของงานปกครอง พ.ศ.2530 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองจระเข้ พ.ศ.2531 เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองจรเข้
พ.ศ.2532-2533 เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี (ธรรมยุต) พ.ศ.2555 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว (ธรรมยุต)
พ.ศ.2556 เป็นเจ้าคณะอำเภอจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว (ธรรมยุต) พ.ศ.2557 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปวิเวการาม อ.เมืองปราจีนบุรี
พ.ศ.2557 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าเกษมสุข อ.กบินทร์บุรี พ.ศ.2559 เป็นผู้ตรวจการณ์คณะสงฆ์ ภาค 10 (ธรรมยุต)
พ.ศ.2562 เป็นอนุกรรมการคณะธรรมยุตฝ่ายสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ พ.ศ.2562 เป็นพระอุปัชฌาย์วิสามัญคณะธรรมยุต
พ.ศ.2563 เป็นผู้ตรวจการณ์คณะสงฆ์ ภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต)
ในส่วนของสมณศักดิ์ ปีพ.ศ.2524 เป็นพระฐานานุกรม ในสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารมหาเถร) ที่ “พระครูใบฎีกา” พ.ศ.2527 เป็นพระฐานานุกรม ในสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารมหาเถร) ที่ “พระครูสังฆบริคุต”
พ.ศ.2532 เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี ในราชทินนามที่ “พระครูสังฆกิจโสภณ” พ.ศ.2537 เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม (ฝ่ายวิปัสสนาธุระ)
พ.ศ.2542 เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม พ.ศ.2547 เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม (ฝ่ายวิปัสสนาธุระ)
พ.ศ.2557 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญยก (ฝ่ายวิปัสสนาธุระ) ในราชทินนามที่ “พระปราจีนมุนี วิ.

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!