เพชรบุรี-ผุดไอเดีย “พานไหว้ครูปูนปั้น” ชูเอกลักษณ์โรงเรียนงานปั้นสรรค์สร้างอย่างพอเพียง

เพชรบุรี-ผุดไอเดีย “พานไหว้ครูปูนปั้น” ชูเอกลักษณ์โรงเรียนงานปั้นสรรค์สร้างอย่างพอเพียง

ภาพ/ข่าว:สุรพล นาคนคร

            โรงเรียนวัดกุฏิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาร่วมกับครูช่างปูนปั้นนำความรู้ทักษะการปั้นปูนสดสร้างสรรค์พานไหว้ครูปูนปั้นน้อมบูชาครู

             เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 23 มิถุนายน 2565 บรรยากาศพิธีไหว้ครูของโรงเรียนวัดกุฏิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ในปีนี้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ร่วมกับ “นางบุญเจือน เอมโอษฐ” ครูช่างปูนปั้นเมืองเพชร ภรรยานายทองร่วง เอมโอษฐ ศิลปินแห่งชาติ วิทยากรครูภูมิปัญญาที่มาสอนงานปั้นปูนสดให้กับเด็กนักเรียน ได้ร่วมกันทำพานไหว้ครูปูนปั้นใช้ประกอบพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 นายภูดิศ ฤทธิ์จารุกร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุฏิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) กล่าวว่า โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีเด็กนักเรียนรวม 102 คน ครู 12 คน เนื่องจากเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ 80 เปอร์เซ็นต์นับถือศาสนาอิสลาม อีก 20 เปอร์เซ็นต์นับถือศาสนาพุทธ พิธีไหว้ครูที่ผ่านมานักเรียนแต่ละชั้นจะทำพานไหว้ครู เช่น พานดอกไม้ หรือใช้ต้นไม้ในการไหว้ครู เนื่องจากที่ผ่านมาโรงเรียนมีแนวคิดในการนำภูมิปัญญางานปูนปั้นมีอยู่ในชุมชนมาบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน ตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ “งานปั้นสร้างสรรค์อย่างพอเพียง” ได้เชิญนางบุญเจือน เอมโอษฐ ช่างปูนปั้นทำหน้าที่วิทยากรสอนงานปูนปั้นให้กับนักเรียน

            เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการปั้นปูนสดซึ่งเป็นงานช่างเมืองเพชรบุรี จึงได้พัฒนาต่อยอดศิลปะปูนปั้นสู่การทำพานไหว้ครูปูนปั้นอย่างสร้างสรรค์ นำลวดลายปูนปั้นพื้นฐานอย่างเช่น ลายกระจังตาอ้อย ลายประจำยาม ลายดอกพุดตาน ลายกระหนกสร้างสรรค์เป็นพานไหว้ครูปูนปั้น มีธูป เทียน และดอกไม้ประกอบตามธรรมเนียมประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาก ใช้เวลา 3 วันในการสร้างสรรค์พานไหว้ครูจนแล้วเสร็จ โดยวันนี้ได้เชิญครูบุญเจือน เอมโอษฐ ครูช่างปูนปั้น ครูภูมิปัญญาสอนงานปูนปั้นให้กับเด็กนักเรียนเข้าร่วมพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ด้วย.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!