ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร-สมาชิกสภา-และบุคลากรเทศบาลเมืองหัวหิน

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร-สมาชิกสภา-และบุคลากรเทศบาลเมืองหัวหิน

ภาพ/ข่าว:ชำนาญ พึ่งเจาะ

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร-สมาชิกสภา-และบุคลากรเทศบาลเมืองหัวหิน

             เวลา 9.00น.วันที่ 23 มิถุนายน 65 ที่ห้องนเรศดำริห์ เทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ น.ส.ไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเป็นประธานเปิด”โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาชิกและบุคลากรเทศบาลเมืองหัวหิน” โดยมี นายอติชาติ ชัยศรี รองนายกเทศมนตรีฯ กล่าวรายงานและ น.ส.บุษบา โชคสุชาติ รองนายกฯ นายอุดม ดวงแข ประธานสภาฯ นายอมร พัฒน์ทอง รองประธานฯ และนายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลฯ นำผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 70 คนเข้าร่วม การฝึกอบรมฯในครั้งนี้ได้มี นายทนงศักดิ์ ม่วงมณี ประธานทีมโค้ชสตรองเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทางข้อกฏหมายที่้เกี่ยวข้องกับการบริหารงานราชการในระดับท้องถิ่น กฏหมายการตรวจสอบการใช้อำนาจในตำแหน่งผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล
ว่าจะต้องปฎิบัติอย่างไรตามข้อกฎหมายกับงานในหน้าที่ที่แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในกฏระเบียบขององค์กรปกครองท้องถิ่น.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!