ผอ.คุมประพฤติ จ.ประจวบฯ ประชุมออกเยี่ยมเยียน พบปะพูดคุย อาสาสมัครฯ อสค..

ผอ.คุมประพฤติ จ.ประจวบฯ ประชุมออกเยี่ยมเยียน พบปะพูดคุย อาสาสมัครฯ อสค..

ภาพ/ข่าว:ณัฐธภพ พันสาย 

              ผอ.คุมประพฤติ จ.ประจวบฯ ประชุมออกเยี่ยมเยียน พบปะพูดคุย อาสาสมัครฯ อสค..ในพื้นที่อำเภอทับสะแก พร้อมแนะแนวทางการดูแลสอดส่องผู้ถูกคุมประพฤติในพื้นที่

             วันที่ 22 มิ.ย. 65 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวภาวนา ธนคุณารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมหัวหน้าคุมประพฤติ พื้นที่ 1 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และ เจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่อำเภอทับสะแก เพื่อประชุม และ พบปะ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแก ( อสค. ) และเครือข่ายในพื้นที่ โดยมี นายสุรพัศ ตั้งเขาทอง ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแก พร้อม คณะผู้บริหารอบต.ทับสะแก อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแก คณะกรรมการ ผู้นำพื้นที่ ให้การต้อนรับ

             นางสาวภาวนา ธนคุณารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจรูปแบบการทำงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ การดำเนินงานของศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC ) การพิจารณาอาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น ปริมาณคดีในแต่ละพื้นที่ และสรรหาอาสาสมัครคุมประพฤติเพิ่ม นอกจากนี้ยังแจ้งให้ อสค.ร่วมสรรหาหน่วยงานภาคีทำงานบริการสังคมในพื้นที่เพิ่มเติมอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!