ประจวบคีรีขันธ์ – ทม.เมืองหัวหินนำร่อง GCOM Asia Project in Thailand ลดภาวะก๊าซเรือนกระจก

ประจวบคีรีขันธ์ – ทม.เมืองหัวหินนำร่อง GCOM Asia Project in Thailand ลดภาวะก๊าซเรือนกระจก

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

                                    ทม.เมืองหัวหินนำร่อง GCOM Asia Project in Thailand ลดภาวะก๊าซเรือนกระจก

            เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าเทศบาลเมืองหัวหิน เป็นหนึ่งในพันธมิตรและเข้าร่วมโครงการ Global Covenant of Mayors for Climate and Energy (GCoM) Asia เพื่อเสริมพลังกันในภารกิจการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านไปสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ซึ่งเทศบาลเมืองหัวหินมีภารกิจหน้าที่ในการดูแลด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่นของตนเอง จึงได้มีการติดตามกระแสการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสภาวะโลกร้อนมาโดยตลอด พร้อมตระหนักถึงปัญหาการปล่อยก๊าซคาร์บอน จึงเข้าร่วมโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน ปีที่ 4 กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 จากนั้นในปี 2560 เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกลตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก หรือ pmr เพื่อหาปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งเมืองหัวหิน รวมทั้งเข้าร่วมกับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ จนได้รับรางวัล อาทิ ปี พ.ศ.2561 เทศบาลเมืองหัวหิน รับคัดเลือกเป็นเมืองสีเขียว Global Green City จากองค์การสหประชาชาติ (UN) ในงานประกาศรางวัลระดับนานาชาติ เป็นรางวัลที่การันตีให้เห็นว่าเมืองหัวหินของเรานั้นเป็นเมืองสีเขียวและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต้นแบบได้ ปี พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองหัวหินได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเมืองน่าอยู่สู่โลกยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.2564-2565 คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในโครงการ One Planet City Challenge, OPCC 2021-2022 จากองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเมืองที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานพิทักษ์ภูมิอากาศ ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ของเมืองหัวหินในการมุ่งสู่การแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้ผู้ที่สนใจด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึง GCoM สำนักงานใหญ่จาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ได้ประสานขอให้ร่วมเป็นหนึ่งในเมืองพันธมิตร

           และเมื่อวันที่ 24 พ.ค.ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองหัวหินได้แสดงเจตจำนงลงนามเข้าร่วมโครงการ Global Covenant of Mayors for Climate and Energy Asis หรือ GCoM พันธมิตรระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดของรัฐบาลท้องถิ่นโลกที่มีความสมัครใจในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ต่อมาวันที่ 15 มิ.ย.65 นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล เข้าร่วมงาน GCOM Asia Project in Thailand Kick-off Meeting ณ สำนักงานองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) กรุงเทพฯ นำเสนอโครงการความร่วมมือของเทศบาลในเอเชียด้านการลดภาวะเรือนกระจกและการใช้พลังงานภายใต้การบริหารจัดการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยในประเทศไทยมีเทศบาลนำร่องทั้งหมด 3 แห่งที่เข้าร่วม คือ เทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี “เทศบาลเมืองหัวหินยินดีและพร้อมแสดงเจตจำนงเป็นเทศบาลนำร่องเข้าร่วมโครงการ Global Covenant of Mayors for Climate and Energy Asis หรือ GCoM และร่วมมือกับท้องถิ่นทั่วโลก ช่วยกันแก้ไขปัญหาโลกร้อนที่กำลังส่งผลกระทบไปทั่วทุกพื้นที่ ตามนโยบายนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินที่จะนำหัวหินสู่เมืองแห่งความสุข และเทศบาลเมืองหัวหินมีความตั้งใจที่จะช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศในการลดค่าคาร์บอนตามคำมั่นสัญญาระดับชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ COP26” นายนพพร กล่าวในตอนท้าย.

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!