กาญจนบุรี-รองผู้ว่าฯลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile”

กาญจนบุรี-รองผู้ว่าฯลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile”

ภาพ/ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

           รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นำส่วนราชการออกรับฟังปัญหาความเดือดร้อนในอำเภอหนองปรือ พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile”ให้กับครอบครัวที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นางมัณทนา ชื่นตา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วม โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สุขุม ดลโสภณ นายอำเภอหนองปรือ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนในท้องที่ ให้การต้อนรับพร้อมรายงานสภาพปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี โดยที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี ได้ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่ และให้ส่วนราชการได้ชี้แจงประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชนและแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้นำชุมชนไปประชาสัมพันธ์กับประชาชนให้เกิดการรับรู้ พร้อมทั้งได้มีการออกเยี่ยมเยียนประชาชนเพื่อนำหน่วยงานภาครัฐไปช่วยเหลือตามความต้องการเพื่อดูแลส่งเสริมในด้านการประกอบอาชีพ รายได้ ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

             จากนั้น ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 คณะ ลงพื้นที่มอบสิ่งของเยี่ยมเยียนและให้การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และกลุ่มเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ รวมจำนวน 15 ครัวเรือน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาล โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดย คณะของรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำถุงยังชีพจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี และสิ่งของอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานต่างๆ ไปมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ตามข้อมูล TPMAP ซึ่งได้ลงพื้นที่จำนวน 2 ครัวเรือนได้แก่
1.นางหลี คำปาน อายุ 80 ปี อยู่ที่ ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ ไม่มีอาชีพ อาศัยอยู่กับหลานชาย ต้องการให้ช่วยเหลือในการปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัย เนื่องจากบ้านหลังเก่าผุพัง ต้องอาศัยในเพิงพักอาศัยอยู่ชั่วคราวและต้องการให้ส่งเสริมอาชีพที่ผู้สูงอายุสามารถทำได้ จึงได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาช่วยเหลือในการสร้างบ้าน ซึ่งได้ดำเนินการแล้วโดยการสนับสนุนบริจาคเงินและอุปกรณ์จากผู้มีจิตศรัทธา และได้มีการมอบทะเบียนบ้านหลังใหม่ พร้อมทั้งเจ้าของแปลงโคกหนองนาระดับตำบลได้สนับสนุนการปลูกผัก เกษตรอำเภอสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพรต่างๆ อีกด้วย
2.นายสำราญ แพงศรี อายุ 58 ปี อยู่ที่ ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ อาชีพเกษตรกรรมทำไร่ อาศัยอยู่กับภรรยาและลูกชาย ต้องการให้ช่วยเหลือในด้านวัสดุอุปกรณ์และแรงงานในการซ่อมแซมบ้านและเครื่องอุปโภคบริโภค จึงได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านและส่งเสริมด้านอาชีพในการปลูกผักสวนครัวลดรายจ่ายในครัวเรือน นอกจากนี้ยังได้ให้ภรรยาเข้าร่วมอบรมฝึกอาชีพเพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย
นอกจากนี้ ทางคณะได้สอบถามสภาพความเป็นอยู่ ความต้องการในการช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยร่วมกับอำเภอและท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้นต่อไป

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!