สระแก้ว – อำเภอวัฒนานคร ตรวจสอบการใช้น้ำชลประทานหลังมีผู้ร้องเรียนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำพระปรง

  สระแก้ว – อำเภอวัฒนานคร ตรวจสอบการใช้น้ำชลประทานหลังมีผู้ร้องเรียนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำพระปรง

ภาพ/ข่าว : สวาท เกตุงาม

                สระแก้ว – อำเภอวัฒนานคร ตรวจสอบการใช้น้ำชลประทานหลังมีผู้ร้องเรียนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำพระปรง

             เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายหวานใจ สมุดทีรัมย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านระเบาะหูกวาง ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เผยว่า เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน เวลา 13.30 น. นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร พร้อมด้วยปลัดอำเภองานศูนย์ดำรงธรรม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานสระแก้ว (อ่างเก็บน้ำพระปรง) นายกองค์การบริหารส่วนช่องกุ่ม กำนันตำบลช่องกุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลช่องกุ่ม และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านระเบาะหูกวาง ตำบลช่องกุ่ม ไม่แก้ไขปัญหา และบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอสำหรับประชาชน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ซึ่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 เป็นผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแล เปิด ปิด วาล์วน้ำ และบริหารเวลาการใช้น้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำพระปรงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำให้มีปัญหาขาดแคลนน้ำมาโดยตลอด และทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน

             ทางด้าน นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร เผยว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า โครงการชลประทานสระแก้ว มีหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำ และควบคุมการแจกจ่ายน้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำพระปรงอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีการร้องเรียน โครงการชลประทานสระแก้ว ไม่ได้มีกำหนดเวลาในการเปิด-ปิดน้ำ เพราะเปิดน้ำตลอดเวลา และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลช่องกุ่ม ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเปิด-ปิดวาล์วน้ำแต่อย่างใดตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง โครงการชลประทาน ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับปริมาณน้ำในการแจกจ่ายให้แก่ประชาชนหมู่ที่ 6 ตำบลช่องกุ่ม และการบริหารจัดการน้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำพระปรงอันเนื่องมาจากพระราชดำริในปัจจุบันเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน หมู่ที่ 6 แต่พบว่าประชาชนไม่ค่อยมีวินัยในการใช้น้ำเนื่องจากไม่ต้องเสียค่าน้ำ เพื่อทำการเกษตร และการอุปโภค ดังนั้น แนวทางในการแก้ไขปัญหา โครงการชลประทานสระแก้ว จะกำหนดตารางเวรในการส่งท่อน้ำ 300 ม.ม. เพื่อไม่ให้ต่างคนต่างเปิดน้ำ หากยังพบปัญหากรณีน้ำไม่เพียงพอมอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลช่องกุ่ม จัดทำโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนช่องกุ่มต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!